,

ĐBQH Ma Thị Thúy chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước về tình trạng nhiều đơn vị thực hiện chưa nghiêm kết luận kiểm toán

Sáng 5-6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán. Tham gia chất vấn, đại biểu Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước về giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán trong thời gian tới.
 

Quang cảnh phiên họp.

Đại biểu Ma Thị Thúy cho biết, Báo cáo số 599 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy số tiền kiến nghị chưa thu được nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiểm toán chiếm tỷ lệ còn cao (59%), kết quả này cho thấy việc chưa thực hiện nghiêm túc kết luận của đơn vị được kiểm toán.

Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị Tổng Kiểm toán cho biết lý do vì sao? Đồng thời, đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị Tổng Kiểm toán nêu rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục của ngành cũng như kiến nghị Tổng Kiểm toán để nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán trong thời gian tới.

Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện nay việc thực hiện kết luận của kiểm toán được các cơ quan quan tâm. Đặc biệt sau khi Quốc hội thực hiện giám sát tối cao thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành, tiết kiệm chống lãng phí. Về tiến độ và ý thức chấp hành trong thực hiện kết luận của Kiểm toán cao hơn.

 Đại biểu Ma Thị Thúy nêu câu hỏi chất vấn.

Tuy nhiên, theo thống kê vẫn còn hơn 67.000 tỷ đồng liên quan đến kết luận kiểm toán chưa được thực hiện. Trong đó nguyên nhân từ đơn vị được kiểm toán chiếm 59,46%, nguyên nhân thuộc bên thứ 3 là 24%, nguyên nhân khác chiếm 16% và nhóm nguyên nhân của kiểm toán chiếm 0,4%.

Đối với đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện nghiêm túc kết luận chiếm tỷ lệ còn cao, nguyên nhân là do ý thức trách nhiệm của đơn vị chưa kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra, có nguyên nhân là do đơn vị khó khăn về tài chính; có đơn vị còn phụ thuộc vào hướng dẫn của cấp trên; thậm chí có những đơn vị đã giải thể, phá sản nhưng vẫn phải theo dõi.

 Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng nêu các giải pháp kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận của Kiểm toán. Với vai trò của Kiểm toán, thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để các kết luận của kiểm toán được thực hiện nhanh hơn, tốt hơn.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục