,

Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác thi đua năm 2023

Sáng 1-12, Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 14 tỉnh, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 1 ngành, Tổ chức xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thấm nhuần quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng để thực hiện toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, các mặt công tác.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua số 1 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả hoạt động thi đua toàn cụm, mà còn là cơ hội để các đơn vị thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó mật thiết, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, những vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Lê Thị Kim Dung tin rằng, sau hội nghị này Ban Tổ chức của 14 tỉnh trong cụm sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại hội nghị.

Cụm thi đua số 01 ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm Ban Tổ chức 14 tỉnh ủy, thành ủy Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nội.

Năm 2023, Ban Tổ chức 14 tỉnh ủy, thành ủy trong cụm đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố theo chương trình công tác năm 2023; tham mưu chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội ở cấp mình; phối hợp tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu chỉ đạo hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031…

Đã có 124 mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả được triển khai tại các địa phương trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều tham luận đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai, thực hiện nhiệm vụ; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm hiệu quả, việc làm đổi mới, đột phá. Các đại biểu cũng đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua của Cụm năm 2024.

Năm 2024, Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, được giao; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là tham mưu văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… và các nhiệm vụ thường xuyên công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức các thành ủy, tỉnh ủy ký giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị đã bình xét các nội dung thi đua đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng thành tích năm 2023; ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ năm 2024; và bàn giao đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số 1 năm 2024 cho Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị đã thống nhất kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho công chức trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong Cụm, mức hỗ trợ 70 triệu đồng/năm/địa phương; gồm các tỉnh: Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao hỗ trợ xây dựng tình nghĩa cho các địa phương.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Ban Tổ chức 14 tỉnh ủy, thành ủy, Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Tuyên Quang.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục