,

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người cao tuổi, cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu

Sáng 6/6, tại Phủ Chủ tịch, nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt, chúc mừng 120 đại biểu là các cụ ông, cụ bà, cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.
 

Chủ tịch nước Tô Lâm với người cao tuổi tiêu biểu.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo của Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết: Hiện nay, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, có hơn 7 triệu người vẫn đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; gần 750 nghìn người tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở; có hơn 300 nghìn người tham gia các tổ hòa giải và an ninh, trật tự ở thôn bản.

Hội Người cao tuổi Việt Nam đã nhân rộng gần 7.000 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đây là mô hình được giải thưởng Sáng kiến vì một châu Á già hóa khỏe mạnh; đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế bảo đảm các quyền an sinh xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền người cao tuổi.

Đặc biệt, trong phòng, chống tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, hình ảnh trân quý của hàng vạn người cao tuổi tận tụy, đồng cam, cộng khổ cùng với các lực lượng chức năng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyên góp ủng hộ, giúp đỡ người khó khăn vượt qua hoạn nạn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế….

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt Chủ tịch nước, đại diện người cao tuổi và cán bộ Hội Người cao tuổi bày tỏ vinh dự, vui mừng được được gặp mặt Chủ tịch nước, đồng thời nêu rõ: Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, trong nhiều năm qua, các hoạt động, phong trào của người cao tuổi đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khởi sắc trong cả nước; các chính sách an sinh đối với người cao tuổi được quan tâm, triển khai trong thực tế cuộc sống….

Các đại biểu bày tỏ mong muốn, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành chức năng tiếp tục có những chính sách để phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về người cao tuổi; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe và tạo thêm việc làm phù hợp cho người cao tuổi…

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm kính chúc các đại biểu cùng toàn thể Người cao tuổi Việt Nam luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định, người cao tuổi Việt Nam vẫn thực sự là chỗ dựa vững chắc, giữ cho nước nhà ổn định, hòa bình để phát triển bền vững và tiến cùng thời đại. Đối với Đảng, người cao tuổi một lòng son sắt, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đối với Tổ quốc, người cao tuổi giữ hồn cốt lịch sử, văn hóa, hun đúc tinh thần bất khuất, hiện thực hóa khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng dân tộc, chúng ta càng thêm tự hào về những cống hiến vẻ vang của phụ lão nước nhà. Người cao tuổi Việt Nam trong mọi thời đại lịch sử luôn xứng danh là rường cột quốc gia, xả thân vì xã tắc, là ngọn đuốc bất diệt thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc.

Nhất trí với Báo cáo của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với sự chủ động, sáng tạo, tinh thần cống hiến, người cao tuổi sẽ mang đến nguồn cảm hứng cách mạng, tạo sự lan tỏa xã hội, thúc đẩy hoạt động Hội Người cao tuổi có bước phát triển mới, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng cần tiếp tục có các hoạt động, chính sách cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tăng tuổi thọ; động viên, hướng dẫn người cao tuổi biết tự bảo vệ, theo dõi sức khỏe của mình.

Chủ tịch nước Tô Lâm với người cao tuổi tiêu biểu.

Nhắc đến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9, khóa XIII: Các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp uỷ, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị: Trung ương Hội Người cao tuổi cần chủ động tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Hội, cống hiến trí tuệ, tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV, dự thảo báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới.

Đồng thời, Trung ương Hội Người cao tuổi tiếp tục quan tâm thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội từ cấp Trung ương tới cấp cơ sở, bảo đảm tính hệ thống, thông suốt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc....

Theo Chủ tịch nước, Hội Người cao tuổi cần chủ động tham mưu để Trung ương chỉ đạo việc tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 27-9-1995 của Ban Bí thư (khóa VII) về chăm sóc người cao tuổi; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Trung ương tham khảo, xem xét ban hành chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác người cao tuổi trong thời kỳ mới. Việc sửa Luật Người cao tuổi Việt Nam, ban hành Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2030-2050 cũng là nhiệm vụ cấp thiết, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số rất nhanh ở Việt Nam; qua đó đóng góp thiết thực vào cam kết của Việt Nam đối với bảo đảm quyền người cao tuổi, vào tiến bộ, công bằng của nhân loại.

Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Ngày 6/6/1941 Bác Hồ viết thư “Kính cáo đồng bào”, tháng 6/1941 Bác viết Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão; Ngày 6/6 hằng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, đồng thời là Ngày người cao tuổi Việt Nam, khắc cốt ghi tâm công lao trời bể của Người, nguyện đem hết nhiệt huyết cách mạng để hiện thực hóa di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch nước mong rằng, lớp người cao tuổi không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền lửa cho con cháu mai sau tiếp bước ông cha, tô thêm trang sử vàng dân tộc Việt Nam văn hiến, văn minh, anh hùng, giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc. Người cao tuổi Việt Nam vừa là nguồn lực, lực lượng chính trị quan trọng xây bảo vệ cơ đồ dân tộc, vừa thụ hưởng thành quả, giá trị cách mạng do Đảng lãnh đạo....

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quà tặng các đại biểu người cao tuổi và cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục