Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Ngày 31 - 8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2001 - 2010. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Ngọc Châu, Phó Chính ủy Quân khu II; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn và các trường THPT, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh đã khẳng định, 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng - an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đạt kết quả tốt. Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch; cơ bản cán bộ công chức được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định. Các cơ quan chức năng đã có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, tổ chức triển khai toàn diện về công tác này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho đội ngũ cán bộ và nhân dân, góp phần tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5 ở một số cơ sở còn hạn chế, quân số tham gia chưa cao; chương trình, kế hoạch, phương pháp giảng dạy chưa thực sự phù hợp; chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên chưa cao...

Mục tiêu, nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong thời gian tới, là: Tập trung xây dựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, làm cho toàn Đảng, toàn dân luôn nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực, chủ động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh theo quy định. Tổ chức tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm tổ chức kiểm tra 30% huyện, thành phố và cơ sở về công tác quốc phòng-an ninh theo đúng quy định...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chủ chốt các các cấp và toàn thể nhân dân về vai trò của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Ngọc Châu, Phó Chính ủy Quân khu II đã đánh giá cao công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 10 năm qua. Trong thời gian tới, tỉnh cần phải chú trọng đến chất lượng, tổ chức tốt phương pháp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước những âm mưu thâm độc của các thế hệ thù địch...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu khẳng định, cấp ủy, chính quyền tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Trong những năm tới, tỉnh đặc biệt chú trọng đến chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục bảo đảm nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu của các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 43 tập thể, 38 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2001-2010.

* Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoan trao Bằng khen cho các tập thể, có thành tích trong 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục