Sở Thông tin và Truyền thông đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

Ngày 8 - 9, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (9-9-2005 - 9-9-2010). Đến dự có đồng chí: Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng; lãnh đạo các sở và ngành bưu chính viễn thông tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 9-9-2005, là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, truyền dẫn phát sóng... Từ khi được thành lập, sở đã từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, từ 9 cán bộ đến nay đơn vị đã có 29 cán bộ, công chức, viên chức, với 6 phòng, ban chuyên môn. Đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, làm tốt công tác xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển các chương trình, dự án về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên toàn quốc; triển khai công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tới các doanh nghiệp và người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Bích Việt đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Sở Thông tin và Truyền thông cần thực hiện trong thời gian tới: Xây dựng kế hoạch phát triển Bưu chính - Viễn thông giai đoạn 2011-2020, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặt; tăng cường, nâng cao năng lực quản lý báo chí và xuất bản trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Bích Việt đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục