Quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ngày 25-5, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; thông qua Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII của tỉnh; Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoan trình bày Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quy chế gồm 5 chương, 34 điều, quy định cụ thể nhiệm vụ công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Để làm tốt công tác dân vận cần phải đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; đẩy mạnh truyên truyền về công tác dân vận góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chống cửa quyền, quan liêu; thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Các tổ chức trong hệ thống chính trị phải đẩy mạnh việc phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước và nhân dân. Chính quyền các cấp có vai trò quan trọng trong việc công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Theo dự thảo Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang, các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng xây dựng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị mình và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế Công tác dân vận tỉnh Tuyên Quang. Các ý kiến của các đại biểu cho rằng, cần phải quy định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận theo đúng Quyết định 290 của Bộ Chính trị; quy định cụ thể hơn trách nhiệm của chính quyền trong việc công khai trước nhân dân các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận...

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Văn Chiến cho rằng, cần phải nêu rõ trách nhiệm của chính quyền, gồm cả HĐND và UBND các cấp đối với công tác dân vận, không nêu chung chung là trách nhiệm của chính quyền. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải là lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận trong từng giai đoạn cụ thể...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Quyết định số 290 và Quy chế về Công tác dân vận tỉnh Tuyên Quang của Tỉnh ủy; chủ động xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị cấp, ngành mình đảm bảo sát với thực tế địa phương, đơn vị và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Để làm tốt công tác dân vận cần phải củng cố và mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân...

TQĐT

Tin cùng chuyên mục