,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm: Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm

Sáng 4-4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá sơ bộ việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố dự họp.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới), sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và 111/129 Ban quản lý chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã đã triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Qua đó vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng chương trình nông thôn mới, sản xuất nông sản hàng hóa tập trung; đổi mới hoạt động của các HTX; tích cực tham gia các Chương trình mục tiêu về giáo dục, y tế, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua còn chậm. Đến nay, toàn tỉnh còn 18 xã chưa thành lập Ban chỉ đạo, 4 huyện chưa tổ chức tập huấn. Đặc biệt là 6 xã điểm của năm 2010 chưa duyệt được quy hoạch. Nguyên nhân là do sự phối hợp chưa đồng bộ của các cấp, các ngành; công tác tuyên truyền vận động còn yếu; Ban chỉ đạo chưa bắt tay vào cuộc, còn trông chờ.

Để thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch, từ nay đến hết tháng 5-2011, các xã điểm của các huyện, thành phố phải hoàn thành xong 4 bước là: Tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia, hoàn thành việc xây dựng đề án, hoàn thành quy hoạch cấp xã và triển khai đào tạo cán bộ. Các bước trên, hoàn thành tỉnh sẽ mở hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai đồng thời ở 84 xã trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu trên, ngay sau cuộc họp, các tổ công tác (các ngành phân công theo từng huyện) trong Ban chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở, giúp các xã điểm khảo sát xây dựng đề án, quy hoạch nông thôn mới cấp xã. Các trưởng đoàn, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện theo nội dung từng tháng thật cụ thể.

Trong nội dung tham gia vào Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài ý kiến đóng góp tại buổi họp, các đại biểu dự họp đóng góp bằng văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục