,

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII: Quốc hội khóa XIII sẽ có 01 Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch

Chiều 21/7, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của 500 đại biểu Quốc hội với 99% số đại biểu tán thành.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2009. Trong năm 2009, Chính phủ đã thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn nộp thuế theo Nghị quyết của QH nhằm kích thích phát triển kinh tế có hiệu quả và giảm thuế 19 nhóm hàng hóa, dịch vụ, nhờ vậy đã góp phần chặn đà suy giảm kinh tế, tăng nguồn thu NSNN... Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện điều hành chi ngân sách bám sát nhiệm vụ chi theo dự toán được QH quyết định, đồng thời tập trung nguồn lực ngân sách tăng thêm so với dự toán để thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nhận định: Nhiệm vụ chi NSNN năm 2009 đã được thực hiện theo đúng Nghị quyết của QH, HĐND các cấp quyết định. Chính phủ, chính quyền các cấp ở địa phương đã quản lý, đảm bảo ngân sách năm 2009 tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (5,32%), đảm bảo an sinh xã hội, tập trung chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và tăng đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ góp phần sớm đưa dự án đầu tư vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Báo cáo thẩm tra quyết toán NSNN năm 2009 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày đã bày tỏ nhất trí với những nội dung chủ yếu trong báo cáo Quyết toán NSNN năm 2009 của Chính phủ, đồng thời nêu lên những mặt hạn chế trong chính sách tài khóa năm 2009. Đó là việc thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí còn mang tính bình quân, chưa thật trúng trọng tâm cần khuyến khích, còn nhiều doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, không có thu nhập chưa được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính sách hỗ trợ lãi suất năm 2009 mới tác động trên phạm vi hẹp nhưng còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, trong thực tế đã cho vay cả doanh nghiệp thừa vốn, sử dụng vốn sai mục đích, cho vay trùng lắp đối tượng, vay vốn hỗ trợ lãi suất rồi chuyển sang tiền gửi, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn này còn hạn chế...Tuy nhiên, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển cũng nhận định, quyết toán NSNN năm 2009 có những tiến bộ so với những năm trước đây, đã thực hiện khóa sổ, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm cơ bản đúng thời hạn. Công tác hạch toán kế toán, quyết toán NSNN của các Bộ, ngành và địa phương phản ánh sát thực hơn về tình hình tài chính, ngân sách Nhà nước, đã bám sát các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN, phân bổ ngân sách Trung ương và tuân thủ các quy định của Luật NSNN. Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2009. Trong đó, tổng thu cân đối NSNN là 629.187 tỷ đồng. Tổng chi cân đối NSNN là 71 5.216 tỷ đồng (bao gồm cả chi chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010). Bội chi NSNN là 114.442 tỷ đồng, bằng 6,9% GDP (không bao gồm số chênh lệch thu lớn hơn chi của ngân sách địa phương).

Tiếp đó, QH đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày Tờ trình về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH khóa XII đã trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII. Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII gồm 18 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch QH, 04 Phó Chủ tịch QH và 13 Ủy viên. Trong số 04 Phó Chủ tịch QH có 01 Phó Chủ tịch QH giúp Chủ tịch QH về lĩnh vực pháp luật - tư pháp; 01 Phó Chủ tịch QH giúp Chủ tịch QH về lĩnh vực kinh tế tài chính;   01 Phó Chủ tịch QH giúp Chủ tịch QH về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 01 Phó Chủ tịch QH giúp Chủ tịch QH về lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Monre

Tin cùng chuyên mục