Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII

Hôm nay, Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XIII  khai mạc, bắt đầu 14,5 ngày làm việc với phần lớn thời gian để xem xét, quyết định về tổ chức và nhân sự cấp cao.

Kỳ họp có sự tham dự của 500 đại biểu, vừa được gần 62 triệu cử tri cả nước bầu qua cuộc bầu cử ngày 22/5/2011.

Kết quả cuộc bầu cử vừa qua cũng được Hội đồng Bầu cử Trung ương báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.  

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội.

Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp cho 6 tháng cuối năm và nghe báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 11/14,5 ngày của cả Kỳ họp để xem xét, quyết định về công tác tổ chức và nhân sự cấp cao.

Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội; xem xét về tổ chức nhân sự, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu của Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội sẽ dành thời gian để nghe và thảo luận, quyết định một số vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục