,

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh: Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Ngày 30-12, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo và trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; chuyên viên các ban Đảng tỉnh ủy; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phó khoa, phòng, giảng viên chính; trưởng phó bộ môn chính trị  Trường Chính trị tỉnh, Cao đẳng Sư phạm tỉnh  và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoan khẳng định tầm quan trọng của việc quán triệt nội dung Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí yêu cầu, các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu sâu, nắm chắc để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trong thực tiễn và phát huy trí tuệ, tư duy, thảo luận dân chủ vào nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Các đại biểu dự hội nghị được quán triệt các nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005 - 2010, những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2010 - 2015. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bao gồm các nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực thực hiện các lĩnh vực đột phá; Thực hiện đồng bộ giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Tổ chức thực hiện Chương trình hành động của các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các ý kiến thảo luận của đại biểu đều nhất trí với Chương trình hành động thực hiện nghị Quết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV của BCH Đảng bộ tỉnh; đề bổ sung một số nội dung, chỉnh sử một số câu, chữ về công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực cho lao động ngành công nghiệp, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoan nhấn mạnh, việc quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết làm cơ sở cho các đại biểu dự hội nghị trên từng lĩnh vực công tác được giao tiếp tục nghiên cứu kỹ những nội dung liên quan để tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2011: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nghiên cứu nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo thống nhất cao về đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch cụ thể của cấp mình để tổ chức thực hiện; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết; chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, chủ động sản xuất vụ xuân 2011, phòng chống hạn, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như đường bê tông nông thôn, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, trung tâm huyện lỵ Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập huyện mới; tiếp tục nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, giảm nghèo, có biện pháp hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán và lúc giáp hạt, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão; chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục