,

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 3 năm 2011. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, có rất nhiều nội dung quan trọng được các đại biểu bàn thảo trong các phiên họp. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Tuyên Quang đã tham dự kỳ họp đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao và đã có những đóng góp quan trọng vào sự thành công của kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các phiên họp toàn thể của Quốc hội tại hội trường. Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu tài liệu, dự thảo Luật, liên hệ với thực tiễn của địa phương và cơ quan nơi đại biểu công tác để tham gia ý kiến vào Báo cáo của Quốc hội, Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Bộ ban, ngành.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh ta đã đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật và Báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội tại các phiên họp toàn thể tại hội trường, đóng góp nhiều ý kiến tại các buổi thảo luận tổ về các dự thảo luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Thủ đô. Bên cạnh đó các đại biểu Quốc hội là thành viên các Ủy ban của Quốc hội cũng tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp do các Ủy ban của Quốc

TQĐT

Tin cùng chuyên mục