Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Trong 2 ngày (27 và 28-12-2010), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. 1.500 đại biểu là những cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và các vùng, miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII có chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Đoàn đại biểu Tuyên Quang gồm 11 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh làm Trưởng đoàn. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta 5 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã được tôn vinh, lựa chọn từ cơ sở.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đại hội cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.    

* Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu tỉnh ta dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

TQĐT

Tin cùng chuyên mục