,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ quý II - 2011

Ngày 29 - 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II - 2011.

Trong quý I, ngành Tuyên giáo tăng cường công tác tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày kỷ niệm; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo “Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến”. Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc sưu tầm, biên soạn lịch sử địa phương; lịch sử, truyền thống của ngành, đơn vị.

Trong quý II, ngành Tuyên giáo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong đó tập trung đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội quý II, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thực hiện công tác khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên tập và xuất bản cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đại biểu II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến”. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy đôn đốc, hướng dẫn đảng bộ các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác biên soạn lịch sử, truyền thống đảng bộ theo kế hoạch.  

TQĐT

Tin cùng chuyên mục