ASEAN phát triển nhân lực cho phục hồi và tăng trưởng

Ngày 24/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 tại Hà Nội, với sự tham dự của 11 Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực lao động và các quan chức, chuyên gia về lao động – việc làm của các nước ASEAN.

Lựa chọn chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế”, Hội nghị tập trung trung bàn về khả năng hợp tác của ASEAN trong 4 lĩnh vực, gồm quản lý nguồn nhân lực, phát triển và đào tạo kỹ năng nghề, phát triển thông tin thị trường lao động  và tăng cường quản lý lao động.

Bên cạnh đó, Hội nghị  cũng trao đổi về các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thảo luận để thông qua Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010 – 2015. Kế hoạch hành động này đề cập đến nhiều nội dung quan trọng như phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy việc làm bền vững, phúc lợi xã hội và bảo trợ xã hội, công bằng xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16 tại Hà Nội, lãnh đạo các nước ASEAN đã cam kết đẩy mạnh hơn nữa tiến trình hợp tác vì một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, tăng cường hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động, góp phần xây dựng thành công Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, một cộng đồng mà  trong đó mọi người lao động đều có cơ hội phát huy năng lực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao chủ đề cũng như những nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN, cho rằng đây là những nội dung rất thiết thực.

Các nội dung này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN về vấn đề xã hội nói chung và lĩnh vực lao động nói riêng, đồng thời cũng phù hợp với những mục tiêu về việc làm bền vững và công bằng xã hội mà Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã và đang khởi xướng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, tại Hội nghị lần này, các vị Bộ trưởng ASEAN, các chuyên gia sẽ thông qua được Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010 – 2015. Những kinh nghiệm, ý tưởng mới sẽ được các chuyên gia chia sẻ và đưa ra giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra về lao động – việc làm hiện nay.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi phát triển xã hội, trong đó có xóa đói giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, hệ thống chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện, nhiều chương trình, dự án về phát triển xã hội được thực hiện và mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 11%, tỷ lệ lao động xã hội đã qua đào tạo tăng lên đạt khoảng 40%.

Chiều 24/5, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 sẽ diễn ra với sự tham gia của Bộ trưởng phụ trách vấn đề lao động các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

VGP News

Tin cùng chuyên mục