121. Văn bản số 682/STNMT-VP ngày 25/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19.
122. Văn bản số 670/STNMT-VP ngày 24/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về Báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống dịch và đề xuất khó khăn, vướng mắc
123. Báo cáo số 356/BCĐ-SYT của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo thực hiện rà soát, quản lý người về tỉnh từ vùng có dịch COVID-19.
124. Văn bản số 1504/UBND-KGVX ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
125. Báo cáo 346/BC-SYT ngày 21/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 ngày 20/5/2021  
126. Văn bản số 925/BCĐ-SYT của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid 19 tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường theo dõi, quản lý người về từ các vùng dịch, ổ dịch COVID-19.
127. Văn bản số 1484/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tập trung rà soát, quản lý người về tỉnh từ vùng có dịch Covid-19
128. Báo cáo 342/BC-SYT ngày 19/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid 19  
129. Văn bản số 916/BCĐ-SYT ngày 19/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường rà soát, quản lý người về từ các tỉnh có ca bệnh, vùng dịch, ổ dịch COVID-19.
130. Thông báo số 41/TB-UBND ngày 17/5/2021: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa
131. Văn bản số 634/STNMT-VP ngày 17/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19
132. Thông báo số 39/TB-UBND ngày 16/5/2021: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp khẩn chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
133. Văn bản số 893/BCĐ-SYT ngày 16/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường rà soát người về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2.
134. Văn bản số 627/STNMT-VPĐK ngày 14/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
135. Văn bản số 878/SYT-NVYD ngày 14/5/2021 của Sở Y Tế về việc Dự phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 và quản lý chất thải tại cơ sở cách ly tập trung