,

106. Báo cáo số 453/BC-SYT ngày 15/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: BÁO CÁO NHANH Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (Cập nhật đến 16h ngày 15/6/2021)  
107. Báo cáo 429/BC-SYT ngày 10/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: BÁO CÁO NHANH Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (Cập nhật đến 16h ngày 10/6/2021)  
108. Báo cáo số 418/BC-SYT ngày 8/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: BÁO CÁO NHANH Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (Cập nhật đến 16h ngày 08/6/2021)  
109. Văn bản số 1801/UBND-KGVX ngày 8/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về các nội dung liên quan công tác phòng,chống dịch COVID-19
110. Báo cáo 415/BC-SYT ngày 07/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: BÁO CÁO NHANH Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (Cập nhật đến 16h ngày 07/6/2021)  
111. Văn bản số 759/TNMT-VP ngày 8/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19
112. Văn bản số 1678/UBND-KGVX ngày 01/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19
113. Báo cáo số 411/BC-SYT ngày 06/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: BÁO CÁO NHANH Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (Cập nhật đến 16h ngày 06/6/2021)  
114. Báo cáo 402/BC-SYT ngày 03/6/2021 của Sở Y tế: BÁO CÁO NHANH Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (Cập nhật đến 16h ngày 03/6/2021)
115. Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang
116. Báo cáo 396/BC-SYT ngày 01/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: BÁO CÁO NHANH Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (Cập nhật đến 16h ngày 01/6/2021)
117. Quyết định 03/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19 về việc thành lập cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
118. Văn bản số 712/STNMT-VP ngày 31/05/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
119. Báo cáo 389/BC-SYT ngày 30/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19   
120. Thông báo 45/TB-UBND ngày 27/5/2021 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang ngày 26/5/2021