,

16. Văn bản 413/UBND-TNMT ngày 07/03/2022 của UBND Huyện Chiêm Hóa: hướng dẫn phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn của người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà trên đb huyện Chiêm Hóa
17. Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18. Văn bản số 625/UBND-THVX ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
19. Văn bản số 614/UBND-KT ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà
20. Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 27/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
21. Văn bản số 276/STNMT-VP ngày 28/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
22. Văn bản số 250/STNMT-BVMT ngày 24/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
23. Thông báo số 17/TB-UBND ngày 20/02/2022 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24. Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25. Công văn số 460/UBND - THVX ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về việc xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non, phổ thông
26. Công văn số 457/UBND - THVX ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về việc xét nghiệm COVID-19 cho học sinh mầm non, phổ thông
27. Văn bản số 320/SYT-NVYD ngày 14/02/2022 của Sở Y tế Tuyên Quang Triển khai Văn bản mới về Phòng chống dịch COVID-19
28. Công văn số 337/UBND -THVX ngày 06/02/2022 của UBND tỉnh V/v bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp và cán bộ, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đáo tạo khi trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022
29. Quyết định số 102/QĐ - UBND ngày 04/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30. Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 04/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc trưng dụng tài sản của Trung đoàn 247 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang để làm Cơ sở 2 thu dung, điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang