SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

  • Toàn cảnh Hội nghị

  • Đồng chí Nguyễn Sơn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì tại điểm cẩu Sở Tài nguyên và Môi trường.

  • Các đồng chí đảng viên dự hội nghị.

Thư viện ảnh khác