Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa thăm và làm việc tại Tuyên Quang

  • Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa thăm và làm việc tại Tuyên Quang

  • Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa thăm và làm việc tại Tuyên Quang

  • Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa thăm và làm việc tại Tuyên Quang

  • Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Thư viện ảnh khác