121Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ số phát hành E 0372435, số vào sổ 00149/QSDĐ cấp cho bà Phạm Thị Đính, thôn Bình Ca, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
122Quyết định vv công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chi-kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
123Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2020
124QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành 723144, số vào sổ 284 UB-H cấp cho ông Phạm Văn Nhạ, thôn Tiến Vũ 9, xã An Tường, TP.Tuyên Quang
125QĐ hủy giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BT 261048, số vào sổ CS 01333 cấp cho ông Nguyễn Thế Thiên và bà Vũ Thị Hồi, thôn Thúc Thủy, xã An Khang, TP.Tuyên Quang
126QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành 723148, số vào sổ 284 UB-H cấp cho ông Nguyễn Thành Mộc, tại thôn Tiến Vũ 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
127QĐ hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành E 775658, số vào sổ 179/QĐ-UB-H cấp cho bà Bùi Thị Tam, thôn Nà Chao, xã Năng Khả, huyện Na Hang
128QĐ hủy giấy CNQSDĐ số phát hành AK 840532, số vào sổ H 01965/MX cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Liên, tại tổ 27, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
129QĐ hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ số phát hành I 115482, số vào sổ 00496/QSDĐ cấp cho hộ ông Trần Văn Nghiệp thôn Khe Cua 1 (nay thôn 5), xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang
130Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành AL 030733, số vào sổ H00963 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh Nga và ông Đào Văn Thái, thôn Thọ, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
131Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ số phát hành BG 758763, số vào sổ CH 00242 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quyết và bà Ma Thị Liên, thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
132Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành H 972336, số vào sổ 346/QSDĐ cấp cho bà Bế Thị Cắm, thôn Nậm Lương, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
133Quyết định hủy giấy CNQSDĐ, số phát hành AL 918703, số vào sổ H 01830 cấp cho hộ bà Ma Thị Thu Hoài và ông Nguyễn Anh Tài, tại thôn Dỗm, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
134Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản số 41/GP-UBND ngày 15/10/2019 của Công ty TNHH Thành Long
135Giấy phép khai thác khoáng sản số 40/GP-UBND ngày 15/10/2019 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lục Phát