91Giấy phép thăm dò nước dưới đất của Công ty CP Phú Lâm GLOBAL
92Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
93Giấy phép thăm dò nước dưới đất của Công ty CP Chè Sông Lô
94Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh MT Nông thôn 2
95Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh MT Nông thôn 1
96GP khai thác sử dụng nước mặt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh MT Nông thôn
97Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt của Trung tâm Nước sạch vệ sinh MT Nông thôn
98Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty CP Hồ Toản
99Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH DABACO
100Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty CP quốc tế Phong Phú Tuyên Quang
101Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH DABACO
102Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú Tuyên Quang
103Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần VLXD Viên Châu
104Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vật liệu XD Hùng Lợi
105Giấy phép khai thác khoáng sản (chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản) của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Ngọc Anh