61Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Nông Tiến II (Khu vực 2), phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
62Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo,nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
63Về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (giai đoạn 1)
64về việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu thông thường tại khu vực Tre Khà, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa (giai đoạn 1)
65về việc giao đất xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thống kê huyện Lâm Bình tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
66Về việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Đõ, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
67Về việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Nà Ngà, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa
68Về việc giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP xã Kim Phú, huyện Yên Sơn
69Về việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại tổ 2 (nay là tổ 1), phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang
70Về việc thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Trục Trì, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa
71Về việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Đồng Giản, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn
72Về việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Thượng Ấm thuộc Agribank chi nhánh huyện Sơn Dương Tuyên Quang tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (giai đoạn 1)
73Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng công trình: Khu dân cư xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
74Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
75Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang