46Quyết định về việc thu hồi đất Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Tuyên Quang tại khu vực quặng Sắt Cây Vầu xã Thành Long, huyện Hàm Yên
47Quyết định về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
48Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp giấy 00083 QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/11/1996 cấp cho ông Trịnh Văn Tập, thường trú tại thôn 12, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên quang
49Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.00343 do UBND huyện Sơn Dương ký tháng 01/2004 cấp cho hộ ông Vũ Đình Ấm và bà Công Thị Xuyên
50Quyết định Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 257431, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H. 04718 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 14/8/2007
51Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.0034 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/9/1995
52Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy H.00082 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/5/1996
53Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00629/QSDĐ do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 30/5/1996rú tại Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
54Quyết định Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 389836, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.12060 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 27/4/2007
55Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00297/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cấp cho Hộ ông Hoàng Văn Tác
56Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định thu hồi đất và cho Công ty cổ phần Dược và Dịch vụ thương mại Tuyên Quang thuê đất tại tổ 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
57Quyết định về việc thu hồi đất, điều chuyển tài sản là nhà và vật kiến trúc của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang sang cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn quản lý, sử dụng
58Về việc cho Công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương AVA thuê đất để khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Lô tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương
59Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
60Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Huiling Wood Products (VietNam) Co.,Ltd, tại Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang