31Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 18/01/2021 Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 955193, số vào sổ cấp giấy CH.00108 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 25/5/2011 cấp cho hộ ông Tô Văn Tiên và bà Viên Thị Phan, địa chỉ thường trú tại thôn Vĩnh Tường, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
32Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BO 535437, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 05038 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 11/7/2013 cấp cho hộ ông Mạc Đức Cành và bà Nông Thị Thế, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố Tân Kỳ, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
33Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (các công trình được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước 06 tháng cuối năm 2020)
35Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Yên Sơn Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hồng Ngọc, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
36Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Công ty Thiên Sơn)
37Giấy phép khai thác nước dưới đất tại thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
38Giấy phép khai thác nước dưới đất tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
39Giấy phép khai thác nước mặt tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
40Giấy phép khai thác nước dưới đất tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
41Cấp lại Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho mỏ đá vôi Đội 1, tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
42Cấp lại giấy phép khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho mỏ đá vôi Đội 1, tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
43Điều chỉnh cấp giấy phép khai thác nước dưới đất tại thôn 14, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang của Công ty cổ phần Hồ Toản
44Giấy phép khai thác nước dưới đất tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang của Công ty cổ phần Phú Lâm GLOBAL
45Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường