16Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy dược liệu Thiên Phú Việt Nam tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng
17Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất và cho thuê đất xây dựng công trình Thủy điện Sông Lô 7 tại xã Yên Phú và xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
18Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất để xây dựng Trụ sở làm việc của Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương (giai đoạn 1)
19Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển hình thức thuê đất dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Đõ, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
20Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất và cho thuê đất thực hiện dự án Nhà máy luyện Ferromangan tại Cụm công nghiệp An Thịnh, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá
21Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án “Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
22Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021
23Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất xây dựng công trình: Đường dây 110 kV đấu nối cụm thủy điện sông Lô 8A, sông Lô 8B, tỉnh Tuyên Quang Địa điểm: Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
24Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất mở rộng xây dựng Khu di tích lịch sử Nha ngân khố quốc gia tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn
25Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất bổ sung và giao đất xây dựng Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
26Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa vụ Phạm Văn Tuân tại xã An Khang-thành phố Tuyên Quang
27Quyết định số 31/QĐ-STNMT ngày 08/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 326497, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000911/YL do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 08/3/2013 cấp cho ông Lương Đình Thế, thường trú tại Tổ 14, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
28Văn bản số 110/STNMT-TNN ngày 27/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước năm 2021
29Quyết định số 26/QĐ-STNMT ngày 26/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0569337, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00337 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 mang tên ông Trần Ngọc Đề
30Quyết định số 17/QĐ-STNMT ngày 18/01/2021 Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 906467, số vào sổ cấp giấy CH.00279 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 12/8/2012 cấp cho hộ ông Mai Văn Hưng và bà Hà Thị Bích, địa chỉ thường trú tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang