1Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2020
3Quyết định 02 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
4Danh mục các cuộc thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
6Danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018
7Văn bản về việc gửi Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2018
8Văn bản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ
9Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Nguyễn Văn Công
11Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với ông Bùi Văn Duyệt, địa chỉ tại thôn Bờ Sông, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
12Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi truờng và đất đai đối với ông Phạm Văn Quyền.
13Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Bùi Văn Trí.
14Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Phạm Văn Kết
15Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 03/7/2014 của Thanh tra Sở TN&MT Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hoà An, địa chỉ tại tổ 3, phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang