61Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 52/GP-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh cấp cho Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, thôn Khuôn Phầy, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương
62Giấp phép xả nước thải vào nguồn nước số 50/GP-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh cấp cho Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, thôn Khuôn Phầy, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương
63Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 46/GP-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh cấp cho công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang
64Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 45/GP-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh cấp cho công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam
65Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Cục dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn
66Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang
67Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của công ty TNHH gang thép Tuyên Quang
68Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa
69Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 70/GP-UBND của Ban quản lý công trình đô thị huyện Chiêm Hóa
70Giấy phép khai thác nước dưới đất số 48/GP-UBND của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang
71Giấy phép khai thác nước dưới đất số 47/GP-UBND của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang
72Giấy phép khai thác nước dưới đất số 46/GP-UBND của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang
73Giấy phép khai thác nước dưới đất số 45/GP-UBND của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang
74Giấy phép khai thác nước dưới đất số 44/GP-UBND của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang
75Giấy phép khai thác nước dưới đất số 43/GP-UBND của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang