46Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang số 25 ngày 03/7/2019
47Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn số 24 ngày 24/5/2019
48Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn số 23 ngày 24/5/2019
49Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn số 22 ngày 24/5/2019
50Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn số 21 ngày 24/5/2019
51Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 02 ngày 05/01/2019
52Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 30/GP-BTNMT ngày 08/01/2019 của công ty CP xây dựng và thương mại Lam Sơn
53Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 04/GP-UBND ngày 05/01/2019 của Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang
54Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 03/GP-UBND ngày 05/01/2019 của Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang
55Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 02/GP-UBND ngày 05/01/2019 của Công ty CP kim loại mầu Tuyên Quang
56Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 57/GP-UBND ngày 26/12/2018 của Nhà máy Z129 – Tổng cục công nghiệp quốc phòng
57Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 56/GP-UBND ngày 25/12/2018 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
58Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 55/GP-UBND ngày 25/12/2018 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
59Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 48/GP-UBND ngày 22/11/2018 của Công ty cổ phần WOODSLAND Tuyên Quang
60Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 47/GP-UBND ngày 22/11/2018 của Công ty cổ phần WOODSLAND Tuyên Quang