1Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại tổ 5 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 1)
2Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Tân Bình, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương
3Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất xây dựng công trình: Đường giao thông tuyến I-K khu trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn KM 48 + 00 ÷ Km 86 + 300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang địa phận huyện Chiêm Hóa
5Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy dược liệu Thiên Phú Việt Nam tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng
6Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất và cho thuê đất xây dựng công trình Thủy điện Sông Lô 7 tại xã Yên Phú và xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
7Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất để xây dựng Trụ sở làm việc của Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương (giai đoạn 1)
8Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển hình thức thuê đất dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Đõ, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
9Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất và cho thuê đất thực hiện dự án Nhà máy luyện Ferromangan tại Cụm công nghiệp An Thịnh, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá
10Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất xây dựng công trình: Đường dây 110 kV đấu nối cụm thủy điện sông Lô 8A, sông Lô 8B, tỉnh Tuyên Quang Địa điểm: Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thu hồi đất bổ sung và giao đất xây dựng Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
12Quyết định về việc thu hồi đất Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Tuyên Quang tại khu vực quặng Sắt Cây Vầu xã Thành Long, huyện Hàm Yên
13Quyết định về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
14Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định thu hồi đất và cho Công ty cổ phần Dược và Dịch vụ thương mại Tuyên Quang thuê đất tại tổ 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
15Quyết định về việc thu hồi đất, điều chuyển tài sản là nhà và vật kiến trúc của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang sang cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn quản lý, sử dụng