1Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 3)
2Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc giao đất xây dựng Khu đón tiếp khách tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn
3Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất mở rộng xây dựng Khu di tích lịch sử Nha ngân khố quốc gia tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn
4Về việc cho Công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương AVA thuê đất để khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Lô tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương
5Về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (giai đoạn 1)
6về việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu thông thường tại khu vực Tre Khà, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa (giai đoạn 1)
7về việc giao đất xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thống kê huyện Lâm Bình tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
8Về việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Đõ, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
9Về việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Nà Ngà, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa
10Về việc giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP xã Kim Phú, huyện Yên Sơn
11Về việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại tổ 2 (nay là tổ 1), phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang
12Về việc thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Trục Trì, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa
13Về việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Đồng Giản, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn
14Về việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Thượng Ấm thuộc Agribank chi nhánh huyện Sơn Dương Tuyên Quang tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (giai đoạn 1)
15Tổng hợp dự án công trình giao đất, cho thuê đất năm 2018