1Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đợt 2) tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân Sơn Dương về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 01 năm 2021
3Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 01 năm 2021
4Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tại phiên đất đấu giá đợt 1 năm 2021
5Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021 tại các Điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
6Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1, năm 2021)
7Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 30/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch chi tiết Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xóm 9, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 82/QĐ-STNMT ngày 02/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00393 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 mang tên hộ ông Dương Văn Mỳ
10Quyết định số 81/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 600888, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00094 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 25/01/2013 cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Trung và bà Hà Thị Yên, thường trú tại thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận CM 821315, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 06631 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 14/6/2018 cấp cho bà Lương Thị Kiều Linh, thường trú tại thôn Trung Việt 2, xã An Tường (nay là tổ dân phố 9, phường An Tường), thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 79/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BI 654616, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000553/MX do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 22/6/2012 cấp cho hộ ông Phạm Bá Đông và bà Nguyễn Mai Chúc, thường trú tại tổ dân phố 16, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00308 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Quân và bà Vũ Thị Hảo, thường trú tại thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 01/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00611 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 28/12/1995 cấp cho hộ ông Phạm Ngọc Báu và bà Nguyễn Thị Phương, thường trú tại thôn Hòa Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Nhữ Khê