1Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BO 535437, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 05038 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 11/7/2013 cấp cho hộ ông Mạc Đức Cành và bà Nông Thị Thế, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố Tân Kỳ, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
2Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hồng Ngọc, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định về việc thu hồi đất Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Tuyên Quang tại khu vực quặng Sắt Cây Vầu xã Thành Long, huyện Hàm Yên
4Quyết định về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
5Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp giấy 00083 QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/11/1996 cấp cho ông Trịnh Văn Tập, thường trú tại thôn 12, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên quang
6Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.00343 do UBND huyện Sơn Dương ký tháng 01/2004 cấp cho hộ ông Vũ Đình Ấm và bà Công Thị Xuyên
7Quyết định Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 257431, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H. 04718 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 14/8/2007
8Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.0034 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/9/1995
9Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy H.00082 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/5/1996
10Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00629/QSDĐ do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 30/5/1996rú tại Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
11Quyết định Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 389836, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.12060 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 27/4/2007
12Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00297/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cấp cho Hộ ông Hoàng Văn Tác
13Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định thu hồi đất và cho Công ty cổ phần Dược và Dịch vụ thương mại Tuyên Quang thuê đất tại tổ 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
14Quyết định về việc thu hồi đất, điều chuyển tài sản là nhà và vật kiến trúc của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang sang cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn quản lý, sử dụng
15Về việc cho Công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương AVA thuê đất để khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Lô tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương