1Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trư¬ờng của Cơ sở sản xuất cao su butyl tái sinh và bao bì carton tại thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2Văn bản số 282/STNMT-CNTT ngày 15/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời câu hỏi của độc giả trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở
3Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án “Quan trắc, phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc các điểm quan trắc của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
5Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Huiling Wood Products (VietNam) Co.,Ltd, tại Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Nông Tiến II (Khu vực 2), phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo,nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km 48+00 - Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường của Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn,tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định phê duyệt quy hoạch về lĩnh vực môi trường
11Quyết định 1088/QĐ-UBND Ngày 04/9/2015 của của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Thượng Phú
12Quyết định 1226/QĐ-UBND Ngày 09/10/2008 của UBND huyện Yên Sơn về Cam kết bảo vệ môi trường của Cty TNHH Tam Sơn
13Quyết định 1045/QĐ-UBND Ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH đầu tư và xây dựng Nhật Tân
14Quyết định 690/QĐ-UBND Ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Bình Thuận
15Quyết định 203/QĐ-UBND Ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Sơn Lâm CĐP