1Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH thành Long
2Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Toàn Phương
3Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn 1
4Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần VLXD Viên Châu
5Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vật liệu XD Hùng Lợi
6Giấy phép khai thác khoáng sản (chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản) của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Ngọc Anh
7Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
8Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
9Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản số 41/GP-UBND ngày 15/10/2019 của Công ty TNHH Thành Long
10Giấy phép khai thác khoáng sản số 40/GP-UBND ngày 15/10/2019 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lục Phát
11Giấy phép khai thác khoáng sản số 38/GP-UBND ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thạch Sơn
12Giấy phép khai thác khoáng sản số 39/GP-UBND ngày 15/10/2019 của Công ty CP đầu tư khai khoáng Giang Phú
13Giấy phép khai thác khoáng sản số 32 ngày 30/7/2019 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Hà
14Giấy phép khai thác khoáng sản số 36 ngày 09/9/2019 của Công ty TNHH Hiệp Phú
15Giấy phép khai thác khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 16/01/2019 của công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Thanh Hải