1Báo cáo về việc tổng kiểm kê khoáng sản rắn theo giấy phép đã cấp
2về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh
3Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH thành Long
4Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Toàn Phương
5Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn 1
6Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần VLXD Viên Châu
7Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vật liệu XD Hùng Lợi
8Giấy phép khai thác khoáng sản (chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản) của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Ngọc Anh
9Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
10Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
11Quyết định phê duyệt báo cáo điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
12Quyết định vv công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chi-kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
13Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản số 41/GP-UBND ngày 15/10/2019 của Công ty TNHH Thành Long
14Giấy phép khai thác khoáng sản số 40/GP-UBND ngày 15/10/2019 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lục Phát
15Giấy phép khai thác khoáng sản số 38/GP-UBND ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thạch Sơn