1Văn bản số 400/STNMT-KS ngày 06/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2Thông báo số 53/TB-TTDVĐGTS ngày 10/3/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản về việc đấu giá tài sản
3Giấy phép số 01/GP-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
4Báo cáo về việc tổng kiểm kê khoáng sản rắn theo giấy phép đã cấp
5về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh
6Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH thành Long
7Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Toàn Phương
8Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn 1
9Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty Cổ phần VLXD Viên Châu
10Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vật liệu XD Hùng Lợi
11Giấy phép khai thác khoáng sản (chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản) của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Ngọc Anh
12Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
13Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
14Quyết định phê duyệt báo cáo điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
15Quyết định vv công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chi-kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang