Thành phố Tuyên Quang biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ngày 2-7, UBND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Tuyên Quang lần thứ V (giai đoạn 2020-2025). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Dự hội nghị có 175 đại biểu đại diện cho các tập thể, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến của thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 5 năm (2015-2020), phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã phát huy tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân; tạo sức lan tỏa sâu rộng, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dân vận khéo”… Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng say thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Trong đó, đã xây dựng được 31,2 km đường bê nông thôn; 32,195 km cống thoát nước khu dân cư; xóa 554 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 72,7%, là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa cao của khu vực miền núi phía Bắc... 5 năm qua, đã có 1.442 tập thể, 8.624 cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen và được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến.


Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung đã chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật của thành phố đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nhất là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền các cấp, gắn các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tốt để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để phát huy được tác dụng và có sức lan toả rộng lớn trong xã hội...

Tại hội nghị, có 10 tập thể, 14 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 23 tập thể, 46 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị đã cử 22 đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến của tỉnh và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.