Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ sở Tài nguyên và môi trường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên và quần chúng thuộc Sở tài nguyên và Môi trường.

Dự hội nghị, có đồng chí Trần Viết Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Đảng Bộ khối các Cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Sơn Lâm - Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc sở; Các đồng chí là UV BCH Đảng bộ và Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Viết Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Đảng Bộ khối các Cơ quan tỉnh giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, gồm các chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ biên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Trong đó, báo cáo viên nhấn mạnh: mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong các nghị quyết, kết luận; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu chung mà các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã đề ra.


 
Việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII giúp cho cán bộ, đảng viên Sở Tài nguyên và môi trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết; qua đó vận dụng hiệu quả vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Kết thúc Hội nghị các đại biểu đã viết bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tác giả bài viết: Hứa Liên - TTCNTT