18:35 ICT Thứ ba, 27/10/2020

Chuyên mục tin tức

Liên kết các đơn vị

Tổng Cục Quản lý đất đai
Tổng Cục môi trường
Văn phòng
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cuc Do dac ban do
Tổng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cục Quản lý tài nguyên nước
Cục Viễn thám quốc gia

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 46


2 Hôm nay : 11279

thời trang nữ Tháng hiện tại : 351016

Thời trang LOZA Tổng lượt truy cập : 28631089

Trang nhất » Tin Tức » Đo đạc, Bản đồ - Viễn thám

Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Phan Xuân Dũng: Dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ hoàn toàn có tính khả thi

Thứ hai - 13/11/2017 09:26
Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết: các quy định của dự thảo Luật hoàn toàn có tính khả thi và đủ căn cứ, điều kiện để triển khai khi Luật có hiệu lực.
Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng

Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng


Theo báo cáo do ông Phan Xuân Dũng trình bày, Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ (sau đây gọi tắt là dự án Luật) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 12 tháng 9 năm 2017 và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra chính thức tại Báo cáo số 560/BC-UBKHCNMT14 ngày 09 tháng 10 năm 2017; Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban soạn thảo dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật như sau:

 

Thống nhất với quy định của các Luật có liên quan

Theo báo cáo, Dự thảo Luật có một số điều quy định liên quan tới các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, các điều này chủ yếu là làm rõ hơn, cụ thể hơn nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành và trách nhiệm triển khai mà các luật khác quy định chưa cụ thể hoặc còn thiếu như: Luật Đất đai năm 2013; Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch đô thị năm 2015; Bộ luật Hàng hải năm 2015; Luật Hàng không năm 2006; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Đo lường năm 2011; Luật Xuất bản năm 2012;

Đối với các điều ước quốc tế, báo cáo nêu rõ: Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia đã được Ban soạn thảo rà soát, xem xét trong quá trình thực hiện dự án Luật và quy định phù hợp trong dự thảo Luật.

 

Các quy định của dự thảo Luật hoàn toàn có tính khả thi

Về tính khả thi của dự thảo Luật, báo cáo nhận định: Các quy định của dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế của Việt Nam và phù hợp với xu hướng phát triển trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ của khu vực và trên thế giới, gắn liền với sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Vì vậy, các quy định của dự thảo Luật hoàn toàn có tính khả thi và đủ căn cứ, điều kiện để triển khai khi Luật có hiệu lực.

Về các nội dung liên quan giữa hoạt động đo đạc và bản đồ với sự phát triển của khoa học và công nghệ, Ban soạn thảo xin giải trình như sau:

Dự thảo Luật có nhiều nội dung quy định liên quan đến ứng dụng khoa học - công nghệ mới. Những khái niệm như dữ liệu, cơ sở dữ liệu, siêu dữ liệu, bản đồ số, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, không ảnh, hệ thống trạm định vị vệ tinh, hệ thống trạm thu viễn thám... là những nội dung liên quan mật thiết đến triển khai ứng dụng các công nghệ mới theo xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, hầu hết các quy trình đo đạc và thành lập bản đồ đã thay đổi và xuất hiện nhiều dạng sản phẩm mới được quản lý, tích hợp ở dạng dữ liệu, cơ sở dữ liệu và cung cấp, phổ biến một cách nhanh chóng, rộng rãi qua mạng Internet.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban soạn thảo dự kiến bổ sung một số quy định liên quan đến việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, bổ sung một số thuật ngữ, rà soát lại các điều, khoản giao Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ quy định chi tiết.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề cập đến một số lĩnh vực của nội dung của Dự thảo luật như: Phạm vi điều chỉnh; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ; Chính sách của nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ; Về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; Về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; Về công trình hạ tầng đo đạc; Về điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ; Về quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ…

Ngay sau báo cáo giải trình của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, Quốc hội sẽ thảo luận Tổ về Dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

 

 

Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ gồm 9 chương và 63 điều

Về nội dung của dự thảo Luật, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Dự thảo Luật đo đạc và bản đồ gồm 63 điều thể hiện trong 9 chương. Trên cơ sở những quan điểm, nguyên tắc nêu trên, dự thảo Luật đã tập trung thể chế hóa các chính sách sau đây:

Thứ nhất, Xây dựng, phát triển hạ tầng đo đạc, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý quốc gia tiên tiến, đồng bộ, hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; tạo nền tảng cơ bản để triển khai cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung này được quy định tại Điều 10, 11 Chương II. Hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản, các Điều 14, 15, 16, 19, 20 Chương III. Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành và các điều 32, 33 Chương V. Công trình hạ tầng đo đạc của dự thảo Luật.

Thứ hai, Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ theo hướng tiên tiến, hiện đại, thống nhất và đồng bộ. Tập trung vào các công nghệ hiện đại như công nghệ định vị vệ tinh, đo vẽ ảnh số, viễn thám, công nghệ GIS, được quy định tại Điều 12, 13 Chương II. Hoạt động đo đạc bản đồ cơ bản, Điều 32 Chương V. Công trình hạ tầng đo đạc và Điều 37 Chương VI. Thông tin dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia của dự thảo Luật.

Thứ ba, Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao dân trí. Nội dung này được quy định tại Điều 27, 28 Chương III. Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, Điều 33 Chương V. Công trình hạ tầng đo đạc, các Điều 38, 41, 44, 47 Chương VI. Thông tin dữ liêu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Điều 49, 52, 53 Chương VII. Điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ của dự thảo Luật.

Thứ tư, Xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Đây là nội dung hoàn toàn mới phục vụ cho Chính phủ điện tử, quản lý xã hội thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, vạn vật kết nối, hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp trong tổ chức triển khai, thúc đẩy chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu. Nội dung này được quy định riêng thành một mục tại Chương VI gồm 6 điều (từ điều 40 đến điều 45 dự thảo Luật).


Nguồn tin: Monre

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da