10:16 ICT Thứ ba, 26/03/2019

Chuyên mục tin tức

Liên kết các đơn vị

Tổng Cục Quản lý đất đai
Tổng Cục môi trường
Văn phòng
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cuc Do dac ban do
Tổng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cục Quản lý tài nguyên nước
Cục Viễn thám quốc gia

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 43


2 Hôm nay : 2678

thời trang nữ Tháng hiện tại : 211532

Thời trang LOZA Tổng lượt truy cập : 17818992

Trang nhất » Tin Tức » Chính trị - Xã hội

Thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và chuẩn bị từng bước cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư - 20/06/2018 07:28
Phát biểu bế mạc của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 Hội nghị Trung ương 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (Ngày 19 tháng 6 năm 2018)

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI đã hoàn thành các nội dung đề ra. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân, rút ra bài học trong quá trình triển khai thực hiện, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, hoàn thiện các báo cáo, gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định. Tôi xin nêu một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như sau:

 
 

1- Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: 

Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ. Vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa một số chủ trương, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; phân công các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Chú trọng công tác quản lý, phát triển đảng viên về số lượng và chất lượng, đến nay không còn thôn, bản có đảng viên phải sinh hoạt ghép. Từng bước tiêu chuẩn hóa, trẻ hóa cán bộ; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ bảo đảm công khai, dân chủ. Thực hiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, hầu hết bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị... 

Có thể khẳng định, từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 22, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn có cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức đối với công tác xây dựng Đảng; một số cấp ủy, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt chưa nghiêm, chi bộ ở nông thôn tỷ lệ đảng viên vắng mặt trong sinh hoạt còn cao, nhiều chi bộ chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, hình thức, chậm đổi mới; có chi bộ ở nông thôn phải tăng cường đảng viên từ nơi khác đến sinh hoạt, nhiều năm không kết nạp được đảng viên; công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp còn chậm. Một số khâu trong công tác cán bộ còn hạn chế; đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự gắn với yêu cầu vị trí việc làm; tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa đánh giá theo đa chiều, liên tục; thực hiện chính sách cán bộ còn có những bất cập; thực hiện chủ trương người đứng đầu không phải là người địa phương chưa được nhiều. Công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa  chặt chẽ; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu tu dưỡng rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, phải thi hành kỷ luật; còn một số trưởng thôn, bản, tổ dân phố chưa là đảng viên...

2- Về thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; công tác tuyên truyền được tăng cường, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Việc xây dựng các văn kiện có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ, kết tinh trí tuệ, đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, thể hiện quyết tâm chính trị cao, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tạo ra định hướng phát triển rõ nét trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành đúng quy định của Đảng, bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, cơ cấu các cấp ủy, nhất là cơ cấu tuổi trẻ, nữ, dân tộc thiểu số đều đạt và vượt so với yêu cầu của Trung ương. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp, tạo được niềm tin phấn khởi trong quần chúng nhân dân. 

Sau đại hội, các cấp ủy đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và tổ chức thực hiện; kịp thời sắp xếp, kiện toàn cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu trong báo cáo và các ý kiến thảo luận, như: Công tác tuyên truyền có nơi chưa được quan tâm đúng mức, việc xây dựng các văn kiện Đại hội của một số cấp ủy có nội dung còn chưa cụ thể. Chất lượng một số ý kiến phát biểu tham luận tại đại hội chưa sâu, chưa tập trung làm rõ những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở có nơi chưa chặt chẽ; một số nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở uy tín thấp, có đơn thư nhưng không kiên quyết làm rõ, kịp thời thay thế nên không trúng cử cấp ủy khóa mới; việc cụ thể hóa sau đại hội có nơi chưa bảo đảm tiến độ; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử cấp ủy, chính quyền khóa mới còn bất cập về tuổi, có nơi thực hiện còn chưa kịp thời.

Trước những yêu cầu cấp bách về công tác xây dựng đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng thời chuẩn bị từng bước cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công việc này phải duy trì thực hiện nền nếp, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Hai là, thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể, phù hợp, chuẩn bị kỹ các điều kiện để học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Những việc đã rõ thì làm ngay, làm quyết liệt; những việc chưa rõ thì bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, làm thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo và bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho giai đoạn tiếp theo. Thực hiện chủ trương trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện điều động, luân chuyển và kiện toàn cán bộ; thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho bí thư cấp ủy và chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để có thêm căn cứ đánh giá cán bộ theo tinh thần gắn liền với chức trách, nhiệm vụ được giao, tránh chung chung, không có tiêu chí, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, uy tín và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là xóa trưởng, thôn, bản, tổ dân phố không phải là đảng viên. Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Khắc phục tình trạng hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ; có kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết của cấp trên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng công việc cụ thể; sinh hoạt chi bộ phải gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhất là ở thôn, bản, tổ nhân dân, góp phần tạo chuyển biến căn bản, rõ nét về chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt tất cả các khâu trong quy trình công tác cán bộ, nhất là 2 trọng tâm và 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Tiếp tục thực hiện quản lý biên chế thống nhất, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên gần gũi quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân.

Bốn là, tổ chức đảng, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn để làm tốt công tác phát triển đảng viên đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; đảm bảo về phẩm chất chính trị, có năng lực thực tiễn trong các phong trào quần chúng; chú trọng phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng đồng bào có đạo, trong các loại hình doanh nghiệp... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, phát triển đảng viên; phân công cán bộ, đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Năm là, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, các cấp, các ngành khẩn trương đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp trong 6 tháng cuối năm, nhất là đối với các chỉ tiêu đạt còn thấp, các chương trình còn chậm; tập trung các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, giảm nghèo...; các chương trình, kế hoạch thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trên cơ sở đó đề ra chủ trương và giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đề ra. 

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương luôn dành những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ tỉnh Tuyên Quang. Mong rằng, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương để Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh đã đề ra.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.
 
 

Nguồn tin: baotuyenquang.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da