10:18 ICT Thứ ba, 26/03/2019

Chuyên mục tin tức

Liên kết các đơn vị

Tổng Cục Quản lý đất đai
Tổng Cục môi trường
Văn phòng
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cuc Do dac ban do
Tổng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cục Quản lý tài nguyên nước
Cục Viễn thám quốc gia

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 43


2 Hôm nay : 2702

thời trang nữ Tháng hiện tại : 211556

Thời trang LOZA Tổng lượt truy cập : 17819016

Trang nhất » Tin Tức » Chính trị - Xã hội

Sắp xếp, đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ hai - 09/07/2018 07:53
Bài 1: Bắt đầu từ nhận thức thông suốt TQĐT - Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đã sẵn sàng triển khai với quyết tâm cao, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Báo Tuyên Quang giới thiệu loạt bài viết về vấn đề này.
 

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp bàn các giải pháp thực hiện
Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).     Ảnh: Thanh Phúc

Xây dựng lộ trình cụ thể

Ngay sau khi Nghị quyết 19 được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 21-CTr/TU, xác định việc thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị. Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc của các cấp, các ngành, phát huy vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập; phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu của tỉnh đề ra theo các giai đoạn, từ nay đến năm 2021, từ năm 2021 đến năm 2025 và từ năm 2025 đến năm 2030, mỗi giai đoạn phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm tối thiểu 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tỉnh phấn đấu mỗi giai đoạn có 10% - 20% đơn vị tự chủ về tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục nghề nghiệp ở nơi có đủ điều kiện.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19, đề ra lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn đối với từng đơn vị, ngành. Căn cứ vào Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện, sẽ có một số đơn vị, ngành chịu tác động lớn về sáp nhập, giải thể. Trong giai đoạn 2018 đến 2021 sẽ có 46 đơn vị sự nghiệp công lập được giảm; 25 đầu mối không phải là đơn vị sự nghiệp công lập giảm theo Nghị quyết 19. Toàn tỉnh sẽ có 21 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh thành lập ít hơn so với quy định của Trung ương.

Trong đó, đối với lĩnh vực đào tạo, hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc, khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non. Trường Trung cấp Y tế, trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng đề án giải thể trường, thực hiện một đầu mối đào tạo nghề công lập ở cấp tỉnh là trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ. Đối với lĩnh vực y tế, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ để giảm đầu mối theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
 

Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) trường Đại học Tân Trào
sẽ sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển
giáo dục đại học của tỉnh và trong khu vực. Ảnh: Thanh Phúc

Thực hiện thống nhất mô hình ở mỗi huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Triển lãm tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh thành một đầu mối. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sắp xếp lại, hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông… ở cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ

Nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

Theo dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành phải căn cứ vào kế hoạch xây dựng đề án thực hiện nghị quyết cho cơ quan, đơn vị mình hoàn thành ngay trong năm 2018. 

Nhận thức thông suốt

Từ lộ trình cụ thể trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập đã tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo ra nhận thức đúng và sự đồng thuận để thực hiện. Ông Đinh Văn Bắc, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Yên Sơn cho biết, Trung tâm hiện có 34 biên chế do UBND huyện quản lý. Theo nghị quyết, Trạm Khuyến nông sẽ sáp nhập với hai đơn vị khác là Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Như vậy sẽ giảm số lượng cấp trưởng và cấp phó, dôi dư cán bộ làm nhiệm vụ chuyên môn. Do vậy, số lượng người làm việc cũng phải cơ cấu lại. Có thể Trung tâm sẽ phải hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn hoặc tự chủ một phần. Đây là khó khăn và thách thức rất lớn đối với những người là viên chức làm công việc nhà nước. Tuy nhiên, nghị quyết chung đã ban hành thì nhất định phải thực hiện để góp phần giảm chi ngân sách, chia sẻ khó khăn với nhà nước. Đồng thời tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, viên chức hiểu và hành động theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngay trong năm 2018 sẽ chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND huyện quản lý. Qua trao đổi với ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện sở đã xây dựng Đề án giải thể Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở và thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện. Trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Sở giữ 7 biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành lập Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai. Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện được thành lập trên cơ sở tiếp nhận tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị theo đề án giải thể của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở phấn đấu hoàn thành đề án trong quý III năm 2018. Việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giao biên chế về các huyện, thành phố tương đối thuận lợi do sở đã chủ động tuyên truyền từ trước.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, theo kế hoạch của tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh sẽ sáp nhập với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Triển lãm tỉnh thành một đầu mối. Việc sáp nhập này cũng sẽ kéo theo việc giảm số lượng cấp trưởng và cấp phó, sắp xếp và cơ cấu lại tất cả các phòng chuyên môn. Ông Trần Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Triển lãm tỉnh cho rằng: “Nếu theo đề án đang được xây dựng thì đến năm 2020, khi sáp nhập thành một đầu mối sẽ phải giảm một cấp trưởng và hai cấp phó. Một số phòng chuyên môn sẽ sáp nhập. Việc sáp nhập này không phải không có sự băn khoăn về sẽ giảm số lượng người lãnh đạo khi sáp nhập thành một đầu mối, nhưng được học tập nghị quyết và là người đứng đầu ông sẵn sàng làm bất cứ công việc gì được phân công. Mình phải là người gương mẫu làm trước để cán bộ, viên chức yên tâm nhìn vào đó để thực hiện”.

Theo dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng cho biết, ông rất đồng thuận với việc sáp nhập này. Việc sáp nhập với các trung tâm sẽ giúp việc giảm đầu mối đối với những khoa, phòng tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời khắc phục được hạn chế là thiếu y, bác sỹ khi thực hiện các chiến dịch, đợt cao điểm. Khi thực hiện đề án sáp nhập, sẽ phải giảm số lượng cấp phó, nhưng ông Linh ủng hộ cao với Nghị quyết. Ông sẽ gương mẫu thực hiện bất cứ công việc gì Đảng giao, đồng thời vận động, quán triệt tới cán bộ, viên chức đồng thuận cao thực hiện.

Nghị quyết 19 bước đầu được tỉnh kịp thời cụ thể hóa, xác định được nơi nào, việc nào cần làm trước cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nên ở nhiều nơi đã tạo được sự đồng thuận. Đó sẽ là cơ sở để tỉnh thực hiện hiệu quả lộ trình và mục tiêu đề ra.
              
 

Nguồn tin: baotuyenquang.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da