Lịch công tác của lãnh đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Tuần thứ 50 từ ngày: 11/12/2017 đến ngày: 17/12/2017
<< Tuần trước   Tuần tiếp theo >>   Tuần này
Thứ / ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên giúp việc Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 12/12/2017
14:00 - 16:00 Họp thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Lãnh đạo Sở Phòng họp, tầng 4 nhà A Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ sáu 15/12/2017
08:15 - 11:30 Họp tham gia ý kiến vào Báo cáo điều tra, đánh giá tiềm năng nước dưới đất và đo vẽ thành lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1/50.000 khu vực các xã phía Nam huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Lãnh đạo Sở Phòng họp tầng 4, nhà A - Sở Tài nguyên và Môi trường
08:00 - 11:30
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất mở rộng nhà máy sản xuất bê tông xi măng thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao phục vụ công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi tại xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang.
Lãnh đạo Sở Phòng họp tầng 2, nhà B - Sở Tài nguyên và Môi trường