Lịch công tác của lãnh đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Tuần thứ 26 từ ngày: 26/06/2017 đến ngày: 02/07/2017
<< Tuần trước   Tuần tiếp theo >>   Tuần này
Thứ / ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên giúp việc Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 26/06/2017
14:00 - 17:00 Thống nhất phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho huyện, thành phố. Lãnh đạo Sở Tầng 5 - Nhà A - Sở Tài nguyên và Môi trường
09:00 - 11:00 Làm việc với Cục Đăng ký đất đai - Tổng cục quản lý đất đai. Lãnh đạo Sở Phòng họp tầng 2 - Nhà B - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ ba 27/06/2017
14:00 - 17:00 Xử lý một số trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương. Lãnh đạo Sở Phòng họp tầng 2 - Nhà B - Sở Tài nguyên và Môi trường