Lịch công tác của lãnh đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Tuần thứ 50 từ ngày: 09/12/2019 đến ngày: 15/12/2019
<< Tuần trước   Tuần tiếp theo >>   Tuần này
Thứ / ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên giúp việc Địa điểm Ghi chú