Lịch công tác của lãnh đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Tuần thứ 25 từ ngày: 18/06/2018 đến ngày: 24/06/2018
<< Tuần trước   Tuần tiếp theo >>   Tuần này
Thứ / ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên giúp việc Địa điểm Ghi chú
Thứ năm 21/06/2018
08:30 - 11:00 Thông báo nội dung giấy phép thăm dò khoáng sản số 29/GP-UBND và xác định bàn giao mốc giới khu vực thăm dò ngoài thực địa cho Công ty cổ phần đầu tư khai khoáng Giang Phú Nguyễn Sơn Lâm Tại trụ sở UBND huyện Hàm Yên
Thứ sáu 22/06/2018
14:00 - 17:00 Thông báo nội dung giấy phép thăm dò khoáng sản số 28/GP-UBND và xác định bàn giao mốc giới khu vực thăm dò ngoài thực địa cho Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thạch Sơn Nguyễn Sơn Lâm Tại trụ sở UBND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương