Lịch công tác của lãnh đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Tuần thứ 17 từ ngày: 23/04/2018 đến ngày: 29/04/2018
<< Tuần trước   Tuần tiếp theo >>   Tuần này
Thứ / ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên giúp việc Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 23/04/2018
09:00 - 11:00 Họp để thông báo nội dung và bàn giao mốc giới ngoài thực địa kv khai thác, thu hồi khoáng sản làm VLXD thông thường để công ty TNHH MTV Huy Tân tổ chức thực hiện Nguyễn Sơn Lâm Tại trụ sở UBND xã Phúc Ninh-Yên Sơn
Thứ ba 24/04/2018
08:00 - 10:00 Kiểm tra thực địa, xem xét cụ thể việc đề nghị của công ty TNHH MTV Lê Phát An, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Nguyễn Sơn Lâm Tại phòng họp tầng 2 nhà B- Sở Tài nguyên và môi trường