20:33 ICT Thứ ba, 29/09/2020

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Tổ chức cán bộ

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
104/2020/NĐ-CP 04/09/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức Tải files
101/2020/NĐ-CP 28/08/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ Tải files
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải files
942/TB-STNMT 27/06/2020 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải files
203/QĐ 27/06/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2019 Tải files
835/TB-STNMT 09/06/2020 Danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển vòng 2 kỳ thi viên chức năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải files
741/TB-STNMT 23/05/2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn và không đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Tải files
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Tải files
09/2018/QĐ-UBND 05/11/2018 Quyết định Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ công chức ban hành kèm theo quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tải files
148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động Tải files
13/2018/TT-BNV 19/10/2018 TT Sửa đổi khoản 8 mục III TT số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức... Tải files
10/NQ-CP 03/02/2018 Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.. Tải files
172/QĐ-TTg 02/02/2018 Quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018 Tải files
08/NQ-CP 24/01/2018 Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII.. Tải files
03/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Thông tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải files
28/QĐ-BNV 08/01/2018 Quyết định năm 2018 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước Tải files
31/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017 Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai Tải files
45/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Thông tư về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin Tải files
56/2017/QH14 24/11/2017 Nghị quyết Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả Tải files
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Thông tin dịch vụ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cập nhật covid - 19
Tiếp cận thông tin
Phần mềm quản lý văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Danh sách tài khoản PMQLVB
HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỪ
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Giao lưu trực tuyến

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da