21:48 ICT Thứ sáu, 18/10/2019

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Tài nguyên nước

Quyết định Ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ( 483 Đã xem )
Ngày ban hành : 31/12/2008 00:00
Ngày hiệu lực : 31/12/2008 00:00
Cơ quan ban hành :
Người kí : Bộ trưởng Nguyễn Công Thành
Nội dung :

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1
 

Số 15/2008/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1
 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

            Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

            Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

            Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

            Điều 2, Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

            Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Văn phòng Chính phủ

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp

- Công báo và Website Chính phủ

- Lưu VT, TNN

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Công Thành

 

 


Thông tin về bài viết
Số hiệu văn bản:
15/2008/QĐ-BTNMT
Gửi lên:
31/12/2008 00:00
Cập nhật:
31/12/2008 00:00
Dung lượng file đính kèm:
Không rõ
Đã tải về:
0
Tải về
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính
Danh mục lưu trữ

Thông tin dịch vụ

Thông tin - khoa học
Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng
Cuộc thi trắc nhiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin các dự án đấu thầu
Cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học cấp tỉnh và cấp quốc gia
Tiếp cận thông tin
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Cấp GCN QSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường
Danh sách tài khoản PMQLVB
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Phần mềm quản lý văn bản
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Hộp thư điện tử
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Thủ tục Hành chính
Giao lưu trực tuyến
Quy hoạch các lĩnh vực ngành Tài nguyên và môi trường

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da