01:07 ICT Thứ năm, 16/07/2020

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Tài nguyên nước

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 ( 554 Đã xem )
Ngày ban hành : 22/03/2010 00:00
Ngày hiệu lực : 22/03/2010 00:00
Cơ quan ban hành :
Người kí : Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Nội dung :

BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số: 588/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân

 áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên

 sản xuất thủy điện năm 2010

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh thuế tài nguyên và Pháp Lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp Lệnh thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện­­;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục quản lý giá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 đối với các cơ sở sản xuất thủy điện như sau:

- Tháng 1 và tháng 2 năm 2010: áp dụng mức giá 970đ/Kwh.

- Từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2010: áp dụng mức giá 1058đ/Kwh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục quản lý giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tổng công ty Sông Đà;

- Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex);

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT; TCT (VT, DNL).Minh

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 


Thông tin về bài viết
Số hiệu văn bản:
588/QĐ-BTC
Gửi lên:
22/03/2010 00:00
Cập nhật:
22/03/2010 00:00
Dung lượng file đính kèm:
Không rõ
Đã tải về:
0
Tải về
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Thông tin dịch vụ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cập nhật covid - 19
Tiếp cận thông tin
Phần mềm quản lý văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Danh sách tài khoản PMQLVB
HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỪ
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Giao lưu trực tuyến

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da