05:35 ICT Thứ ba, 02/06/2020

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Tài nguyên nước

Công văn số: 487/TTg-QHQT V/v Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang ( 552 Đã xem )
Ngày ban hành : 01/04/2008 00:00
Ngày hiệu lực : 01/04/2008 00:00
Cơ quan ban hành :
Người kí : Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Nội dung :

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 487/TTg-QHQT

V/v Phê duyệt danh mục Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1874/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 3 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang" với tổng vốn đầu tư là 9.204.000 Euro, trong đó vốn ODA là 7.882.000 Euro, vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Đan Mạch. Vốn đối ứng (1.322.000 Euro) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Cơ chế tài chính: Ngân sách Trung ương cấp phát lại 100% vốn vay.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sự dụng vốn vay cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- PTTg Phạm Gia Khiêm;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,

các Vụ: TH, CN, ĐP, Website CP;

- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG

  (Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

 


Thông tin về bài viết
Số hiệu văn bản:
487/TTg-QHQT
Gửi lên:
01/04/2008 00:00
Cập nhật:
01/04/2008 00:00
Dung lượng file đính kèm:
Không rõ
Đã tải về:
0
Tải về
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Thông tin dịch vụ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cập nhật covid - 19
Tiếp cận thông tin
Phần mềm quản lý văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Danh sách tài khoản PMQLVB
HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỪ
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Giao lưu trực tuyến

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da