07:48 ICT Thứ năm, 04/06/2020

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Tài nguyên nước

Công văn Số: 302/TTg-NN Về việc điều chỉnh và bổ sung kinh phí thực hiện Đề án ( 509 Đã xem )
Ngày ban hành : 27/02/2008 00:00
Ngày hiệu lực : 27/02/2008 00:00
Cơ quan ban hành :
Người kí : Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Nội dung :

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số:  302/TTg-NN

V/v điều chỉnh và bổ sung kinh phí thực hiện Đề án "Điều tra, đánh giá nguồn nước ngầm khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 464/BTNMT-KHTC ngày 13 tháng 2 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 599/BTC-HCSN ngày 16 tháng 1 năm 2008) về việc điều chỉnh và bổ sung kinh phí thực hiện Đề án "Điều tra, đánh giá nguồn nước ngầm khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh tổng mức kinh phí của Đề án "Điều tra, đánh giá nguồn nước ngầm khu vực trung du và miền núi phía Bắc" là 103,341 tỷ đồng (trong đó có 67,940 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 741/TTg-NN ngày 17 tháng 5 năm 2006).

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Đề án nêu trên, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.

2. Về nguồn kinh phí thực hiện Đề án: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động sử dụng kinh phí từ các nhiệm vụ cấp Nhà nước và các nhiệm vụ thường xuyên của nguồn kinh phí trong dự toán năm 2008 đã được Thủ tướng Chính phủ giao để thực hiện. Số kinh phí còn lại, giao Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn bổ sung cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, XD, KH&CN;

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,

 Các Vụ: KTTH, CN, TH, TTBC, Website Chính phủ;

- Lưu: VT, NN (4).Huệ.27

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

  (Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

 


Thông tin về bài viết
Số hiệu văn bản:
302/TTg-NN
Gửi lên:
27/02/2008 00:00
Cập nhật:
27/02/2008 00:00
Dung lượng file đính kèm:
Không rõ
Đã tải về:
0
Tải về
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Thông tin dịch vụ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cập nhật covid - 19
Tiếp cận thông tin
Phần mềm quản lý văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Danh sách tài khoản PMQLVB
HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỪ
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Giao lưu trực tuyến

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da