19:34 ICT Thứ ba, 29/09/2020

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
 Văn bản Luật
02- CT/TU/2018 09.02.2018 Chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Tải files
21/2017/QH14 24.11.2017 Luật Quy hoạch Tải files
20/2017/QH14 23.11.2017 Luật Quản lý nợ công Tải files
18/2017/QH14 21.11.2017 Luật Thủy sản Tải files
17/2017/QH14 20.11.2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng Tải files
 Nghị quyết
03/NQ-HĐND 19.03.2019 Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập Phường thuộc TP Tuyên Quang Tải files
13/NQ-HĐND 06.12.2018 Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục địch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
579/2018/UBTVQH14 26.09.2018 Nghị quyết Về Biểu thuế bảo vệ môi trường Tải files
92/NQ-CP 11.07.2018 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang do chính phủ ban hành Tải files
06/NQ-HĐND 04.07.2018 Nghị quyết 06/NQ-HĐND về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
 Văn bản chỉ đạo của tỉnh
06/CT-UBND 25.10.2018 Chỉ thị Về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép Tải files
06/2016/NQ-HĐND 06.12.2016 Nghị quyết Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 Tải files
08/2016/NQ-HĐND 06.12.2016 Nghị quyết Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
78/KH-UBND 23.09.2016 Kế hoạch thực hiện Đề án tha tù trươc thời hạn có điều kiện Tải files
38-KH/TU 12.09.2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư trung ương đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tải files
 Quản lý đất đai
4618/BTNMT-TCQLĐĐ 27.08.2020 Về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 Tải files
06/VBHN-BTNMT 07.08.2020 Văn bản hợp nhất về Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai Tải files
107/2020/QH14 10.06.2020 Nghị quyết Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi.. Tải files
107/2020/QH14 10.06.2020 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp... Tải files
08/VBHN-BXD 23.03.2020 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.. Tải files
 Đo đạc - Bản đồ
06/2020/TT-BTNMT 31.08.2020 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở Tải files
03/2020/TT- BTNMT 29.05.2020 Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia Tải files
18/2020/NĐ-CP 11.02.2020 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Tải files
18/2020/NĐ-CP 11.02.2020 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Tải files
23/2019/TT-BTNMT 31.12.2019 Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 Tải files
 Môi trường
102/2020/NĐ-CP 01.09.2020 Nghị định Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam Tải files
12/2020/QĐ-UBND 30.07.2020 Quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
02/VBHN-BTNMT 11.05.2020 Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen Tải files
03/VBHN-BTNMT 11.05.2020 Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ Tải files
53/2020/NĐ-CP 05.05.2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải files
 Tài nguyên nước
04/2020/TT-BTNMT 03.06.2020 Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh Tải files
291/QĐ-UBND 12.08.2019 Quyết định 291/QĐ-UBND vv phê duyệt danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
66/2019/NĐ-CP 29.07.2019 Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước Tải files
193/TB-VPCP 20.05.2019 Thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng việc giãn tiến độ thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước Tải files
13/2018/TT-BXD 27.12.2018 Thông tư về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước Tải files
 Khí tượng - Thủy văn
04/VBHN-BTNMT 09.07.2020 Về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn Tải files
60/2020/QH14 17.06.2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều Tải files
48/2020/NĐ-CP 15.04.2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn Tải files
03/2020/QĐ-TTg 13.01.2020 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Tải files
22/2019/TT-BTNMT 25.12.2019 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ Tải files
 Địa chất - Khoáng sản
05/2020/TT-BTNMT 31.08.2020 Thông tư Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ Tải files
36/2020/NĐ-CP 24.03.2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Tải files
23/2020/NĐ-CP 24.02.2020 Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông Tải files
26/2019/TT-BTNMT 31.12.2019 Thông tư Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản Tải files
67/2019/NĐ-CP 31.07.2019 NĐ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Tải files
 Tài nguyên và Môi trường
1868/QĐ-BTNMT 24.08.2020 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
28/2019/TT-BTNMT 31.12.2019 Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam Tải files
24/2019/TT-BTNMT 31.12.2019 Về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
1170/QĐ-BTNMT 10.05.2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 Tải files
06/2019/QĐ-TTg 01.02.2019 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện Tải files
 Thanh tra
27/2019/TT-BTNMT 31.12.2019 Thông tư Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường Tải files
593/QĐ-UBND 05.06.2018 Quyết định công bố Danh mục 28 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Tải files
159/2016/NĐ-CP 29.11.2016 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Tải files
2704/QĐ-BTNMT 24.11.2016 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 Tải files
08/2015/TT-TTCP 15.12.2015 Thông tư Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra Tải files
 Tổ chức cán bộ
104/2020/NĐ-CP 04.09.2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức Tải files
101/2020/NĐ-CP 28.08.2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ Tải files
90/2020/NĐ-CP 13.08.2020 Nghị định Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải files
942/TB-STNMT 27.06.2020 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải files
203/QĐ 27.06.2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2019 Tải files
 Kế hoạch - Tài chính
09/2020/QĐ-UBND 25.07.2020 Ban hành Danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
07/2020/QĐ-UBND 25.06.2020 Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê Tải files
36/2020/TT-BTC 05.05.2020 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nưóc; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác.. Tải files
38/2019/NĐ-CP 09.05.2019 Nghị định 38.2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải files
32/2019/NĐ-CP 10.04.2019 Nghị định Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Tải files
 Văn bản liên quan khác
88/2020/NĐ-CP 28.07.2020 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Tải files
20/2020/QĐ-TTg 22.07.2020 Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương Tải files
03/2020/TT-BNV 21.07.2020 Thông tư Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức Tải files
02/2020/TT-BNV 14.07.2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ Tải files
08/2020/QĐ-UBND 30.06.2020 Bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã.. Tải files
 Ngày pháp luật
41/2019/QH14 14.06.2020 Luật thi hành án hình sự Tải files
42/2019/QH14 14.06.2020 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Tải files
43/2019/QH14 14.06.2019 LUẬT GIÁO DỤC Tải files
44/2019/QH14 14.06.2019 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA Tải files
38/2019/QH14 13.06.2019 Luật quản lý thuế 2019 Tải files
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Thông tin dịch vụ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cập nhật covid - 19
Tiếp cận thông tin
Phần mềm quản lý văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Danh sách tài khoản PMQLVB
HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỪ
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Giao lưu trực tuyến

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da