07:48 ICT Thứ sáu, 15/12/2017

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
 Văn bản Luật
15/2017/QH14 21.06.2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công Tải files
15/2017/QH14 21.06.2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) Tải files
14/2017/QH14 20.06.2017 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tải files
13/2017/QH14 20.06.2017 Luật Cảnh vệ Tải files
12/2017/QH14 20.06.2017 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 Tải files
 Nghị quyết của Quốc hội
42/2017/QH14 21.06.2017 Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Tải files
43/2017/QH14 21.06.2017 Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 Tải files
44/2017/QH14 21.06.2017 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV Tải files
45/2017/QH14 21.06.2017 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016” Tải files
41/2017/QH14 20.06.2017 Nghị quyết Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số diều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự.. Tải files
 Văn bản chỉ đạo của tỉnh
06/2016/NQ-HĐND 06.12.2016 Nghị quyết Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 Tải files
08/2016/NQ-HĐND 06.12.2016 Nghị quyết Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
78/KH-UBND 23.09.2016 Kế hoạch thực hiện Đề án tha tù trươc thời hạn có điều kiện Tải files
38-KH/TU 12.09.2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư trung ương đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tải files
29-KH/TU 29.08.2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Tải files
 Văn bản hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
107/BC-TNMT 24.06.2013 Báo cáo số 107/BC-TNMT Tiến độ kê khai đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngày 15/6/2013 Tải files
450 /BCĐ-CGCN 13.06.2013 Văn bản hướng dẫn số 450 /BCĐ-CGCN Về việc xét, cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu theo hồ sơ kê khai, đăng ký đất đai của hộ gia đình, cá nhân Tải files
390/STNMT 29.05.2013 Công văn số 390/STNMT-VPĐK ngày 29/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v chỉ đạo thực hiện kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tải files
381/BCĐ-TNMT 27.05.2013 Công văn số 381/BCĐ-TNMT ngày 27/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang v/v rà soát, hoàn thiện và tổng hợp kết quả kê khai đăng ký đất đai Tải files
340 /STNMT-VPĐK 11.05.2013 Công văn số 340 /STNMT-VPĐK V/v đề nghị thực hiện kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tải files
 Tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
91/KH-UBND 26.12.2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Tuyên Quang Tải files
31/2013/TT-BTNMT 23.10.2013 Thông tư ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai Tải files
26.08.2012 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ HOÀN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CSDL QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG Tải files
 Quản lý đất đai
402/QĐ-UBND 17.11.2017 Quyết định Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn Tải files
123/2017/NĐ-CP 14.11.2017 Nghị định 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải files
386/QĐ-UBND 10.11.2017 Quyết định Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Thủy điện sông Lô 8A, huyện Hàm Yên (giai đoạn 1) Tải files
19/2017/TT-BNNPTNT 09.11.2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2016/TT-NNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết điều 4 nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.. Tải files
1357/STNMT-VPĐK 02.11.2017 Văn bản v/v trích đo địa chính chia tách thửa đất để thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất Tải files
 Đo đạc - Bản đồ
84/2017/NĐ-CP 18.07.2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Tải files
08/2017/TT-BTNMT 06.06.2017 Thông tư về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám Tải files
09/2017/TT-BTNMT 06.06.2017 Thông tư về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Tải files
10/2017/TT-BTNMT 06.06.2017 Thông tư về việc quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. Tải files
52/2016/TT-BTNMT 30.12.2016 Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1 Tải files
 Môi trường
1618/QĐ-TTg 24.10.2017 Quyết định phê duyệt đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường Tải files
21/2017/TT-BCT 23.10.2017 Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Tải files
3205/UBND-NLN 11.10.2017 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng Tải files
113/2017/NĐ-CP 09.10.2017 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất Tải files
37/2017/TT-BTNMT 06.10.2017 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước Tải files
 Tài nguyên nước
47/2017/TT-BTNMT 07.11.2017 Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Tải files
36/2017/TT-BTNMT 06.10.2017 Thông tư Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy Tải files
1052/QĐ-UBND 16.09.2017 Quyết định về việc Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
104/2017/NĐ-CP 14.09.2017 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều Tải files
293/QĐ-UBND 05.09.2017 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Tuyên Quang Tải files
 Khí tượng - Thủy văn
1670/QĐ-TTg 31.10.2017 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Tải files
215/TB-VPCP 08.05.2017 Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Tải files
01/CT-UBND 29.03.2017 Chỉ thị Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2017 Tải files
235/QĐ-UBND 23.03.2017 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang Tải files
30/2017/NĐ-CP 21.03.2017 Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tải files
 Địa chất - Khoáng sản
1181/QĐ-UBND 14.10.2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tải files
57/TB-UBND 21.08.2017 Thông báo Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
09/2017/TT-BXD 05.06.2017 Thông tư về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung Tải files
06/2017/TT-BTNMT 24.05.2017 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 Tải files
913/UBND-TNMT 07.04.2017 Công văn về việc thực hiện Văn bản số 1462/BTNMT-ĐCKS ngày 28/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
 Tài nguyên và Môi trường
375/QĐ-UBND 31.10.2017 Quyết định 375/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 Tải files
2571/QĐ-BTNMT 20.10.2017 Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
22/2017/TT-BTTTT 29.09.2017 Thông tư về việc quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chí Tải files
1080/QĐ-UBND 25.09.2017 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên & Môi trường Tải files
35/CT-TTg 07.09.2017 Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Tải files
 Thanh tra
159/2016/NĐ-CP 29.11.2016 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Tải files
2704/QĐ-BTNMT 24.11.2016 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 Tải files
08/2015/TT-TTCP 15.12.2015 Thông tư Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra Tải files
05/2015/TT-TTCP 10.09.2015 Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra Tải files
59/KH-UBND 14.08.2015 Kế hoạch Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Tải files
 Tổ chức cán bộ
18/2017/QĐ-UBND 13.11.2017 Quyết định ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
101/2017/NĐ-CP 01.09.2017 Nghị định Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải files
91/2017/NĐ-CP 31.07.2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Tải files
88/2017/NĐ-CP 27.07.2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải files
44/2017/NĐ-CP 14.04.2017 Nghị định Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải files
 Kế hoạch - Tài chính
02/2017/TT-BNV 12.05.2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước, tổ chức Chính trị - xã hội và xã hội Tải files
47/2017/NĐ-CP 24.04.2017 Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải files
12/2017/QĐ-TTg 22.04.2017 Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Tải files
945/UBND-TC 10.04.2017 Công văn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải files
31/2017/NĐ-CP 23.03.2017 Nghị định Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương.. Tải files
 Văn bản liên quan khác
77/KH-UBND 13.09.2017 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tải files
21/2017/QĐ-TTg 15.06.2017 Quyết định Về hạn mức trả tiền bảo hiểm Tải files
49/NQ-CP 13.06.2017 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ Tải files
68/2017/NĐ-CP 25.05.2017 Nghị định Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp Tải files
676/QĐ-TTg 18.05.2017 Quyết định phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 Tải files
 Công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã
703/QĐ-CT 25.06.2013 Quyết định số 703/QĐ-CT ngày 25/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 Tải files
409 /QĐ-UBND 22.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tải files
Số: 374 /QĐ-UBND 08.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Tải files
Số: 375 /QĐ-UBND 08.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Tải files
368 /QĐ-UBND 08.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tải files
 Công khai quy hoạch sử dụng đất của các tổ chức
số 257/QĐ-UBND 05.08.2009 Về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của Công ty chè Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Tải files
461 /QĐ-UBND 30.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Công ty chè Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Tải files
574 /QĐ-UBND 31.12.2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Lâm trường Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Tải files
573 /QĐ-UBND 31.12.2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Lâm trường Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Tải files
575 /QĐ-UBND 31.12.2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Lâm trường Nguyễn Văn Trỗi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Tải files
 Công khai số liệu thống kê đất đai hàng năm
19/BC-UBND 17.03.2009 Báo cáo kết quả thống kê đất đai tỉnh Tuyên Quang năm 2008 Tải files
biểu 01 - TKĐĐ 17.03.2009 Kiểm kê diện tích đất nông nghiệp năm 2008 Tải files
biểu 02 - TKĐĐ 17.03.2009 Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp năm 2008 Tải files
biểu 03-TKĐĐ 17.03.2009 Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2008 Tải files
biểu 04-TKĐĐ 17.03.2009 Thống kê số lượng người sử dụng đất năm 2008 Tải files
 Danh sách Hộp thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên quang
10.06.2015 "DANH SÁCH TÀI KHOẢN PM QLVB CỦA CÁN BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tải files
28.05.2015 DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tải files
07.05.2015 Danh sách hộp thư điện tử tên miền tuyenquang.gov.vn Tải files
18.04.2013 Danh sách hộp thư điện tử (Gmail) Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang năm 2013 Tải files
01.02.2009 Danh sách hộp thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang năm 2009 Tải files
 Cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác Khoáng sản
32/GP-UBND 10.10.2016 Giấy phép thăm dò khoáng sản số 32/GP-UBND cho công ty TNHH Khánh Nam Tuyên Quang Tải files
20/GP-UBND 27.04.2015 V/v cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho HTX sản xuất khai thác đá vôi xã Đội Cấn Tải files
số 40/GP-UBND 26.06.2009 V/V cấp Giấy phép khai thác Khoáng sản cho Công ty cổ phần Prime Hào Phú Tải files
số 38/GP-UBND 22.06.2009 V/V cấp Giấy phép Thăm dò Khoáng sản cho Công ty cổ phần Hồng Phát Tải files
số 37/GP-UBND 15.06.2009 V/V cấp Giấy phép khai thác Khoáng sản cho Công ty Quản lý và Xây dựng phát triển đô thị Tải files
 Cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác Tài nguyên nước
số 70/GP-UBND 24.10.2009 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Tải files
số 60/GP-UBND 26.08.2009 Giấy phép khai thác nước dưới đất Tải files
Số 61/GP-UBND 26.08.2009 Giấy phép khai thác nước dưới đất Tải files
số 62/GP-UBND 26.08.2009 Giấy phép khai thác nước dưới đất Tải files
số 56/GP-UBND 06.08.2009 Giấy phép khai thác nước dưới đất Tải files
 Công khai số liệu thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010
26/BC-UBND 31.03.2011 Báo cáo Kết quả thống kê đất đai tỉnh Tuyên Quang năm 2010 Tải files
01-TKĐĐ 31.03.2011 Thống kê diện tích đất nông nghiệp Tải files
02-TKĐĐ 31.03.2011 Thống kê diện tích đất phi nông nghiệp Tải files
03-TKĐĐ 31.03.2011 Thống kê diện tích đất đai Tải files
04-TKĐĐ 31.03.2011 Thống kê số lượng người sử dụng đất Tải files
 Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường
05/QĐ-XPVPHC 03.07.2014 Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 03/7/2014 của Thanh tra Sở TN&MT trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần xi măng Tuyên Quang, địa chỉ tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tải files
06/QĐ-XPVPHC 03.07.2014 Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 03/7/2014 của Thanh tra Sở TN&MT Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hoà An, địa chỉ tại tổ 3, phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang Tải files
17/QĐ-XPVPHC 15.04.2014 Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với ông Bùi Văn Duyệt, địa chỉ tại thôn Bờ Sông, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tải files
16/QĐ-XPVPHC 15.04.2014 Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi truờng và đất đai đối với ông Phạm Văn Quyền. Tải files
15/QĐ-XPVPHC 15.04.2014 Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Bùi Văn Trí. Tải files
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính
Danh mục lưu trữ

Thông tin dịch vụ

Cấp GCN QSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Cộng đồng ASEAN 50 năm thành lập
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thể lệ Cuộc thi "Sáng tác ảnh về môi trường" và "Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế"
Thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường
Danh sách tài khoản PMQLVB
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Phần mềm quản lý văn bản
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Hộp thư điện tử
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Thủ tục Hành chính
Giao lưu trực tuyến
Quy hoạch các lĩnh vực ngành Tài nguyên và môi trường

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da