01:42 ICT Thứ sáu, 02/10/2020

Liên kết các đơn vị

Tổng Cục Quản lý đất đai
Tổng Cục môi trường
Văn phòng
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cuc Do dac ban do
Tổng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cục Quản lý tài nguyên nước
Cục Viễn thám quốc gia

Thống kê truy cập

1 Đang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 43


2 Hôm nay : 1142

thời trang nữ Tháng hiện tại : 26160

Thời trang LOZA Tổng lượt truy cập : 28306233

Trang nhất » Hỏi đáp

Hỏi đáp » Khoáng sản | Gửi câu hỏi tại đây
Lên phía trên
Số lượng đất đá bốc xúc thải ra
Câu hỏi:
Em muốn hỏi để xác định số lượng bốc xúc thải ra để xác định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản> Tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 66/2016?TT-BTC có quy định:
3. Số lượng đất đá bốc xúc thải ra (Q1) trong kỳ nộp phí được xác định căn cứ vào tài liệu dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc căn cứ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Vậy theo quy định trên thì đối với mỏ đá vôi Yên Lĩnh do Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang thì xác định sản lượng bốc xúc thải căn cứ vào tài liệu gì ạ
Trả lời:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và môi trường trả lời như sau:
Để biết chi tiết cách xác định số lượng bốc xúc thải ra để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 66/2016/TT-BTC như nội dung bạn hỏi. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh hoặc Chi cục thuế các huyện, thành phố.
Lên phía trên
Thủ tục khai thác khoáng sản
Câu hỏi:
Các mỏ do tỉnh cấp có cần thiết kế khai thác không nếu đã có thiết kế cơ sở, đơn xin đăng ký hoạt động nội dung như thế nào?
Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Trước khi thực hiện khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp, Chủ đầu tư (doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác) phải lập thiết kế khai thác mỏ phù hợp với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt.
Đơn xin đăng ký hoạt động như bạn hỏi chính là đơn lập theo các mẫu quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; cụ thể là mẫu số 07. Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản; mẫu 11. Đơn đề nghị cấp phép khai thác tận thu khoáng sản được gửi kèm theo Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở khi đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
Lên phía trên
Cơ quan ký duyệt giấy phép khai thác khoáng sản
Câu hỏi:
Theo em được biết thì giấy phép khai thác khoán sản sẽ được ký duyệt bởi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở tài nguyên môi trường. Tuy nhiên, nếu giấy phép chỉ được ký duyệt bởi ủy ban nhân dân tỉnh thì có hợp lệ không ạ? vì trong tỉnh thì ủy ban nhan dân tỉnh là lớn nhất rồi nên không cần dấu của bộ môi trường nữa ạ.
Em cảm ơn ạ.
Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Cơ quan ký duyệt giấy phép khai thác khoáng sản:
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản (giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản) là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản:
“1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản”.
Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 27. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản tại Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản:
“1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏkhoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
..........
3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
Như vậy, vấn đề bạn hỏi được trả lời như sau:
- Giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được đăng ký nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đăng ký nhà nước tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Lên phía trên
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
Câu hỏi:
Khi phát hiện hành vi tàu cát hút cát sỏi trái phép tại khu vực không được cấp phép khai thác cát sỏi (khoáng sản), UBND cấp xã cần thực hiện những nhiệm vụ gì? Khi ubnd cấp xã bắt được tàu hút cát đó thì trình tự xử lý(bb vphc; qđ), thẩm quyền giải quyết ntn để ra được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi và tang vật vi phạm (VD trường hợp tàu cát có giá trị 100 triệu đồng, có tỷ lệ % còn lại là 30%= 30triệu đồng).
Xin cảm ơn!
Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
- Khi phát hiện hành vi tàu cát hút cát, sỏi trái phép tại khu vực không được cấp phép khai thác cát sỏi (khoáng sản), Ủy ban nhân dân cấp xã cần thực hiện những nhiệm vụ theo trình tự sau đây:
+ Yêu cầu tầu dừng hút cát, sỏi.
+ Lập biên bản kiểm tra có chữ ký của các thành phần tham gia và đối tượng vi phạm, trong đó xác định rõ: chủ tầu và người vi phạm, số lượng tầu, vị trí khai thác trái phép, khối lượng cát, sỏi đã hút lên tầu, thời gian tầu vi phạm,...
+ Tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân huyện/thành phố và các cơ quan chức năng (Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh) để phối hợp giải quyết.
- Khi Ủy ban nhân dân cấp xã bắt được tàu hút cát đó thì trình tự xử lý (Biên bản vi phạm hành chính; Quyết định), thẩm quyền giải quyết như thế nào để ra được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi và tang vật vi phạm (Ví dụ: trường hợp tàu cát có giá trị 100 triệu đồng, có tỷ lệ % còn lại là 30%= 30triệu đồng):
Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, theo các hình thức sau đây:
“a. Phạt cảnh cáo;
b. Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng;
d. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, e và điểm i khoản 3 Điều 2 Nghị định này”.
Điểm c, e và điểm i khoản 3 Điều 2 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP:
“c. Buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường;
e. Buộc san lấp, tháo dỡ công trình vi phạm; buộc dỡ bỏ, di dời các vật gây cản trở dòng chảy; buộc di chuyển máy móc, thiết bị, tài sản ra khỏi khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản.
i. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra”. 
Trường hợp vượt quá thẩm quyền chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trường hợp như ví dụ của bạn nêu, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thành phố.
Lên phía trên
Cơ quan nào cấp phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh?
Câu hỏi:
Chu Van Hao - Tuyen Quang:

Xin quý sở cho biết cơ quan nào chịu trách nhiệm cấp phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu đơn vị đang hoạt động khai thác cát, sỏi?
Trả lời:
Về vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

- Cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tuyên Quang.
 
 
- Hiện nay tỉnh Tuyên Quang đã có 14 đơn vị đã được cấp phép hoạt động khai thác cát, sỏi.
Lên phía trên
cấp phép khai thác khoáng sản
Câu hỏi:
công ty tôi được UBND tỉnh cho thuê đất khai thác đất đồi để khai thác đất san nền các dự án, với dự án này của công ty tôi có phải làm giấy phép khai thác khoáng sản không?
Trả lời:

Việc Ông hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Có 2 trường hợp xảy ra:
- Trường hợp thứ nhất: không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp sau đây (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản): Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư.
Trước khi tiến hành khai thác đất (san nền hoặc đào đắp), tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trường hợp thứ hai: khai thác đất đồi (thuộc đối tượng là vật liệu xây dựng thông thường) để phục vụ san nền các dự án và kinh doanh khác (ngoài trường hợp thứ nhất) thì phải lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản.
Cả hai trường hợp trên đều phải đảm bảo tuân thủ các quy định về đổ thải, san nền,.. theo các quy định về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.
Lên phía trên
khai thác của tầu vàng trên sông lô
Câu hỏi:
Hiện nay trên địa bàn xã Chiêu yên, huyện Yên Sơn đang có tau khai thác vàng hoạt động trên sông lô. Hiện nay ở xã có thẩm quyền gì về việc quản lý kha tác của tau vàng này.
Trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Hiện nay trên địa bàn xã Chiêu Yên không có tổ chức, cá nhân nào được cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng. Nếu có tàu như ông phản ánh trên sông Lô xuất hiện hoạt động thăm dò, khai thác vàng là hành vi vi phạm pháp luật. Việc quản lý, ngăn chặn trên địa bàn xã Chiêu Yên thuộc thẩm quyền của  Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên đã được quy định tại khoản 3 điều 18, luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010 và Quyết định số 13/2007/QD-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể tại khoản 4 điều 6 trong quyết đinh đã quy định trách nhiệm và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã như sau: “Khi phát hiện tình hình hoạt động khoáng sản trái phép phải tổ chức ngay lực lượng ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản hoặc thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, công an phụ trách khu vực để kịp thời tổ chức lực lượng phối hợp xử lý. Trường hợp không báo cáo, không ngăn chặn, không xử lý mà bị phát hiện thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện”.

Về việc này đề nghị ông trực tiếp báo ngay cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên triển khai các biện pháp ngăn chặn. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm yêu cầu UBND huyện Yên Sơn kiểm tra, xử lý ngay vụ việc.

Lên phía trên
Tư liệu khai thác khoáng sản
Câu hỏi:
Chúng cháu đang cần tìm một số tư liệu trong lĩnh vực khai mỏ khoáng sản nhiên liệu của thực dân Pháp ở Tuyên Quang trước năm 1945.
Cháu xin hỏi tỉnh ta có lưu trữ các tư liệu đó không? Nếu có chúng cháu có thể tìm ở cơ quan, phòng, ban nào?
Cháu xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xin trả lời như sau:
Tư liệu trong lĩnh vực mỏ than khoáng sản nhiên liệu của thực dân Pháp ở Tuyên Quang trước năm 1945 chỉ còn di tích Đền Mỏ than. Tuy nhiên tìa liệu về di tích, đề nghị bạn liên hệ với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoặc bạn liên hệ với Tổng Cục địa chất và Khoáng sản (địa chỉ: số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) để được hướng dẫn và cung cấp. Sở TN&MT không quản lý các tư liệu đó.
Lên phía trên
giay phep khai thac khoang san
Câu hỏi:
chúng tôi là những người đang làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, giấy phép khai thác mỏ đá đã hết. Theo kết luận của UBND tỉnh thi các công trường 06 được ra hạn mỏ đá. Vậy chúng tôi câng những thủ tục gì và cần gặp ai.
Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xin trả lời như sau:
Theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010:
Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:
  1. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp;
  2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.
Đối chiếu theo quy định này thì Công trường 06 không thuộc Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã. chính vì vậy, Công trường 06 không đủ điều kiện được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện cấp phép khai thác đá vôi cho Công trường 06 để tổ chức lao động cho các công trường viên. Nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định của Luật Khoáng sản và các quy định pháp luật khác có liên quan.
1. Về trình tự thực hiện, thủ tục hồ sơ:
Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 59 Luật Khoáng sản; khoản 1, Điều 31, nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; cụ thể như sau:
a) Bản chính:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu số 07 của Thông tư số 16/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ TN&MT);
- bản đồ khu vực khai thác khoáng sản hệ VN, 2000, tỷ lệ 1/5.000 (để quản lý chung về hệ thống bản đồ, đề nghị Bản đồ khu vực khai thác làm tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở TN&MT);
- Thiết kế cơ sở, dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư (theo mẫu tại Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công thương).
- Báo cáo của đơn vị về kết quả hoạt động khait hác theo giấy phép được cấp (số liệu báo cáo tính từ khi được cấp phép đến thời điểm xin cấp lại giấy phép).
- văn bản cam kết việc chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của tỉnh trong hoạt động khoáng sản và về nơi tiêu thụ sản phảm.
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực:
- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Giấy chứng nhận đầu tư;
- Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định (kể từ khi được cấp phép đến thời điểm xin cấp lại giấy phép).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo môi trường kèm theo quyết định phê duyệt (hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường, dự án cải tạo môi trường kèm theo giấy xác nhận) của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Văn bản tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng;
- Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu, có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khaongs sản.
2. Số lượng hồ sơ nộp về sở TN&MT: 02 bộ
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với phòng Tài nguyên Khoáng sản – Sở TN&MT, số điện thoại: 0273.812.505 để được hướng dẫn và giải đáp.
Lên phía trên
Trong trường hợp nào thì khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải xin giấy phép khai thác?
Câu hỏi:
Nguyễn Văn Bình - An Tường, Yên Sơn, Tuyên Quang:

Trong trường hợp nào thì khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải xin giấy phép khai thác?
Trả lời:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Theo khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản về sửa đổi, bổ sung Điều 41 của Luật Khoáng sản, có quy định: "Các trường hợp khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sau đây không phải xin giấy phép khai thác:

a) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó.

Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức được quyền khai thác phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc quản lý, sử dụng khoáng sản khai thác được thực hiện theo quy định của pháp luật;

b) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân được sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai mà sản phẩm khai thác chỉ nhằm phục vụ cho việc xây dựng của hộ gia đình, cá nhân đó".
Lên phía trên
Xử phạt vi phạm hành chính khi đổ đá
Câu hỏi:
Tôi có mua đá của Xí nghiệp đá về đổ tại địa phận đất nhà tôi. Nhưng do đá to quá nên tôi đập nhỏ ra và bốc lên xe để đi đổ tại nhà hàng xóm. Sau đó tôi bị Công an bắt và phải nộp phạt 5.000.000 đ. Như vậy tôi có sai hay không? Nhờ mọi người tư vấn!
Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Do bạn cung cấp thông tin không đầy đủ như:

- Bạn bị phạt về hành vi gì? Phạt về lĩnh vực khoáng sản hay môi trường? Bạn mua đá của xí nghiệp đá có hóa đơn, chứng từ theo quy định không? Việc bạn đổ hay bán cho hàng xóm? Do vậy không đủ căn cứ để trả lời bạn.

- Để giải quyết nội dung của bạn, bạn có thể thực hiện bằng hai cách:

+ Cách 1: Bạn gửi hồ sơ xử phạt về Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang để được xem xét trả lời bạn.

+ Cách 2: Bạn gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt hành chính đối với bạn đến người ban hành quyết định xử phạt nếu bạn cho rằng quyết định đó xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của bạn để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Thông tin dịch vụ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cập nhật covid - 19
Tiếp cận thông tin
Phần mềm quản lý văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Danh sách tài khoản PMQLVB
HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỪ
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Giao lưu trực tuyến

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da