11:48 ICT Thứ hai, 21/01/2019

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1.
Vị trí và chức năng:
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc.
Trung tâm có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đối với từng công trình, dự án cụ thể.
- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.
- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.
- Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 1. Lãnh đạo trung tâm:
  Giám đốc: Nguyễn Hạ Tuân
  Email: nguyenhatuan.tnmt@gmail.com
  Phó Giám đốc: Bùi Minh Đức

  Trụ sở: Số 449, đường Trường Chinh, Phường Ỷ La – Thành phố Tuyên Quang
 2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
 a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;
 b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
 c) Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng;
 d) Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất;
 đ) Phòng Kỹ thuật và Thông tin đất đai;
 3. Các chi nhánh:
 a) Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Lâm Bình;
 b) Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Na Hang;
 c) Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Chiêm Hóa;
 d) Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Hàm Yên;
 đ) Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Yên Sơn;
 e) Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Sơn Dương.
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính
Danh mục lưu trữ

Thông tin dịch vụ

Tiếp cận thông tin
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Cấp GCN QSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch" tỉnh Tuyên Quang
Thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường
Danh sách tài khoản PMQLVB
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Phần mềm quản lý văn bản
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Hộp thư điện tử
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Thủ tục Hành chính
Giao lưu trực tuyến
Quy hoạch các lĩnh vực ngành Tài nguyên và môi trường

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da