12:56 ICT Thứ hai, 17/12/2018

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường


Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Trung tâm có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và đ­ược mở tài khoản theo quy định của Nhà nước; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Tuyên Quang.

Địa chỉ: phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 207.3827892 ;    Fax : 207.3822138
Email: ttddbdvaqhdd.tnmt@gmail.com

I. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất.
- Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình các loại tỷ lệ. Xây dựng mạng lưới tọa độ và độ cao phục vụ cho công tác đo vẽ bản đồ.
- Đo đạc lập bản đồ giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu.
- Lập quy hoạch sử dụng đất các cấp.
- Xây dựng, số hóa và biên tập các loại bản đồ cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự trong phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm với các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
- Ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
- Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
- Đo vẽ, lập bản đồ địa giới hành chính các cấp; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ chuyên đề, chuyên ngành cho các tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu;
- Được ký kết hợp đồng để thực hiện các dịch vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ giá đất và định giá đất hàng năm; phục vụ kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
- Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính thuộc trung tâm theo phân cấp của tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao. 


II. Tổ chức bộ máy:
1. Lãnh đạo Trung tâm:

- Giám đốc: Nguyễn Văn Khải
Điện thoại: 207 6250724
Email: nvkhai.tnmt@tuyenquang.gov.vn;     nguyenvankhai.tnmt@gmail.com
- Phó Giám đốc: Đoàn Trọng Trường
Điện thoại: 207 6250181
Email: dttruong.tnmt@tuyenquang.gov.vn;    dttruong.tnmt@gmail.com
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính.
+ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.
- Các đội: Đội đo đạc bản đồ; Đội quy hoạch đất đai.


 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính
Danh mục lưu trữ

Thông tin dịch vụ

Tiếp cận thông tin
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Cấp GCN QSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch" tỉnh Tuyên Quang
Thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường
Danh sách tài khoản PMQLVB
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Phần mềm quản lý văn bản
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Hộp thư điện tử
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Thủ tục Hành chính
Giao lưu trực tuyến
Quy hoạch các lĩnh vực ngành Tài nguyên và môi trường

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da